Sökning: "Common mental disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Common mental disorder.

 1. 1. Generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy hos elitgymnaster : Förekomst och samband mellan generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy till att uppnå idrottsspecifika mål hos unga svenska kvinnliga elitgymnaster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petra Lindgren; Sophia Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :elite gymnast; generalized anxiety disorder; mental illness; self-efficacy; Sweden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett vanligt hälsoproblem hos unga svenska kvinnor. Ett växande intresse finns även för den psykiska hälsan hos elitidrottare eftersom forskning har identifierat en rad idrottsspecifika stressorer som ökar risken för psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och erfarenheter hos närstående till personer med förstämningssyndrom : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Sara Sjöstedt; Ellinor Boström; [2021]
  Nyckelord :Närstående; psykiatrisk vård; förstämningssyndrom; erfarenheter upplevelser;

  Sammanfattning : ABSTRACT    Background: Relatives have an important function in providing care to relatives who have an illness or disability. Every fifth person older than 18 years provides care to relatives. Related parties are defined as “a person with whom the individual considers himself to have a close relationship”. LÄS MER

 3. 3. Treating PTSD among unaccompanied minor refugees in Greece with KidNET : A narrative literature review

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hanna Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied minor refugees; traumatized children; mental health; post-traumatic stress disorder; PTSD; Narrative Exposure Therapy; NET; KidNET;

  Sammanfattning : Over the last couple of years, more than a million unaccompanied minor refugees (UMRs) have made it to the European Union. Their journeys have been long, tough, and hard and each unaccompanied minor refugee has a unique story, but they all share one thing. LÄS MER

 4. 4. An optimization model for the placement of psychiatric emergency units : The case of Region Skåne

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Albin Medoc; Daniel Subasic; [2021]
  Nyckelord :ambulance placement; optimization model; psychiatry; psychiatric emergency unit; ambulansplacering; optimeringsmodell; psykiatri; psykiatriambulans;

  Sammanfattning : Mental illness is a major problem in today's society and many individuals have experienced a mental health problem. Severe mental illness, such as schizophrenia, bipolar disorder, and major depression, is also relatively common, and mental illness can even lead to a person taking their own life. LÄS MER

 5. 5. Kognitiv Beteendeterapi : En litteraturstudie om patienters upplevelse av behandling med KBT vid ångestsyndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Samanta Linderos; Sara Olin; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; CBT; Experience; Patients; Treatment; Behandling; KBT; Patienter; Upplevelse; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande världen över och i Sverige är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vid ångestsyndrom rekommenderas behandling med Kognitiv beteendeterapi i kombination med farmakologisk behandling. KBT kan utföras av legitimerad terapeut men även i det egna hemmet via webben. LÄS MER