Sökning: "Communicable diseases"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Communicable diseases.

 1. 1. Erfarenheter av patientnära arbete under epidemier och utbrott av mycket smittsamma sjukdomar : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Roya Rahbar; [2021]
  Nyckelord :Communicable diseases; Disease outbreaks; Nurses; Qualitative research; Kvalitativ forskning; Sjukdomsutbrott; Sjuksköterskor; Smittsamma sjukdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar kan spridas på många sätt, och vissa sjukdomar har egenskapen att de sprids snabbt och orsakar sjukdomsutbrott. Vid utbrott av smittsamma sjukdomar behövs sjuksköterskor för att vårda patienter, ofta under ansträngande förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Water Insoluble Fraction of Nopal (Opuntia ficus) Cladodes Beneficially Affects Postprandial Appetite-related Variables, while the Soluble Fraction Has No Effect: A Randomized Crossover Study in Healthy Volunteers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Phuong Dung Kieu; [2020]
  Nyckelord :Nopal cladodes; appetite variables; dietary fiber; hydrolysis index; obesity; applied nutrition; food chemistry; industriell näringslära; livsmedelskemi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: The world has witnessed a global trend of increasing obesity, which is directly linked to non-communicable diseases, such as type 2 diabetes (T2D). The epidemic of obesity is largely associated with consumption of high calorie diets and low physical activity. LÄS MER

 3. 3. Planning for Physical Activity in Public Open Spaces - Insights from Malmö and Copenhagen

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandro Vita; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; urban planning; collaboration; built environment; PABE;

  Sammanfattning : The urban population of cities world-wide is steadily growing, causing pressure on land use for different purposes, such as residential, commercial, or recreational use. A growing urban population will also create new public health challenges, especially due to the epidemic increase of Non-Communicable Diseases. LÄS MER

 4. 4. The Potential of Digital Health Technologies in Combating Against the Non-Communicable Diseases in the Context of UN’s SDGs. A Case Study on DiaWatch.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erdogan Burak Ezeroglu; [2020]
  Nyckelord :sustainable development; digital health technologies; non-communicable diseases; T2DM; SDGs; technology acceptance model;

  Sammanfattning : Increasing prevalence of non-communicable diseases, aging, and population growth pose significant sustainability challenges to health systems. Especially the health systems of low- and middle-income countries are more vulnerable to the risks related to non-communicable diseases and demographic changes. LÄS MER

 5. 5. Exploring and Expanding the Functionalities of the MobileCoach Platform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jonas Fockstedt; Ema Krcic; [2020]
  Nyckelord :MobileCoach; React Native; Android; OAuth 2.0; mobile development; docker; Google Fit; mobile healthcare;

  Sammanfattning : Non-communicable diseases are the greatest burden on global healthcare, and because of today's limited health personnel, scalable behavioral health interventions are in need. MobileCoach is a behavioral intervention platform designed for aiding behavioral change amongst individuals. LÄS MER