Sökning: "Communication messages"

Visar resultat 1 - 5 av 776 uppsatser innehållade orden Communication messages.

 1. 1. Politisk kommunikation på Instagram ur ett visuellt perspektiv : Hur används personifierade budskap på Instagram med en fallstudie på Ulf Kristersson

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Olle Wester; Henrik Weilander; Alicia Brasch Flodén; [2023]
  Nyckelord :Political communication; Instagram; personification; Ulf Kristersson; Moderaterna.; Politisk kommunikation; Instagram; personifiering; Ulf Kristersson; Moderaterna.;

  Sammanfattning : Studien ämnar att utröna vilka semiotiska verktyg som används för att konstruera en bild av UlfKristersson på hans Instagramsida samt hur budskap blir personifierade. Detta görs genom en kvalitativ textanalys i form av en visuell textanalys. LÄS MER

 2. 2. The state of social media usage to fight malnutrition among children under the age of five years in Tanzania

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Debora Mbilinyi; [2023]
  Nyckelord :social media; nutrition literacy; malnutrition; behavior change communication; social media usage;

  Sammanfattning : This study has evaluated how Tanzania Food and Nutrition Centre (TFNC), a government institution overseeing nutrition, uses social media to enhance the nutrition literacy of caregivers and parents of children under the age of five years. The study contributes to knowledge on how Tanzania’s resource-constrained health sector’s nutrition communication can benefit from social media by answering the following research questions: Which social media platforms and features does TFNC use to share nutrition knowledge pertaining to children under the age of five years? What kinds of nutrition knowledge pertaining to children under the age of five years does TFNC share on social media? How is nutrition knowledge pertaining to children under the age of five years posted on TFNC social media pages packaged? And, how frequently is nutrition knowledge pertaining to children under the age of five years repeated on TFNC social media pages? These questions have been answered from a social-behavioral change communication perspective that has combined the Media Ecology Theory and the Theory of Planned Behavior. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av OPS, MQTT och DDS med avseende på fördröjningstid och throughput

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kasper Nilsson; Alicia Bergman; [2023]
  Nyckelord :publish-subscribe; communication protocol; latency; throughput; publish-subscribe; kommunikationsprotokoll; fördröjningstid; throughput;

  Sammanfattning : In this study a comparison of the publish-subscribe communication protocols OPS, MQTT and DDS were conducted. The implementation used for DDS was fastDDS and the client library Paho Eclipse MQTT C++ was used for MQTT with the broker implementation Eclipse Mosquitto. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitetsuttryck i Encrochatkonversationer : En diskurspsykologisk analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Vanessa Malmström; Jorinde Van Dongeren; [2023]
  Nyckelord :Masculinity; Homosociality; Organized Crime; Encrochat; maskulinitet; homosocialitet; organiserad brottslighet; Encrochat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur maskulinitet uttryckte sig i chattmeddelanden mellan män involverade i organiserad brottslighet i Stockholm. Vi tillämpade en diskurspsykologisk analysmetod på ett datamaterial som bestod av 500 sidor chattkonversationer från fem slumpmässigt valda personer, vilka alla blivit dömda för brott kopplade till organiserad brottslighet inom samma brottmål. LÄS MER

 5. 5. Varför har någon ställt en soffa här? : Hur hållbar avfallshantering kan främjas i mångfaldsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Simon Persson; [2023]
  Nyckelord :Bulky waste; waste management; behavioral cost; diversity; behavioral theory; Grovavfall; avfallshantering; beteendekostnad; mångfald; beteendeteori;

  Sammanfattning : Det kommunala fastighetsbolaget Gavlegårdarna har problem med att hyresgäster lämnar grovavfall i förrådsutrymmen, korridorer och andra allmänna utrymmen. Fastighetsägare ansvarar för att hyresgästerna har möjlighet att sortera ut det avfallsom kommunen ställer krav på, medan hyresgästerna kan hänvisas till återvinningscentralen för att lämna sitt grovavfall. LÄS MER