Sökning: "Communication styles"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Communication styles.

 1. 1. “Kan bli för stramt och fyrkantigt” : En enkätstudie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbetet med konflikthantering i förskolan: tankestilars roll och påverkan kring hur relationer inramas och formuleras.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sara Lundström; Anna Råberg; [2019]
  Nyckelord :communication; conflicts; conflict management; conflict management models; constructive; democracy; discourse; holistic; implementation; meaningful; preschool; social sustainability; thought styles; value base; value education; demokrati; diskurs; förskola; holistisk; implementering; kommunikation; konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsmodeller; konstruktiv; meningsskapande; tankestilar; social hållbarhet; värdegrund; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering : Ett förebyggande och problemlösningsorienterat arbete på kontoret

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Grundström; [2018]
  Nyckelord :Conflict; conflict management; conflict resolution; conflict solving; leadership;

  Sammanfattning : This study shows how different conflict resolution strategies and styles are used and how they affect  the  employees  in  a  workplace.  Previous  research  has  shown  five  styles  which  are commonly used by supervisors to solve conflicts between employees. LÄS MER

 3. 3. Chefer i PR-branschen : en studie om hur män & kvinnor ser på sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amelia Olsson; Lena Moberg; [2018]
  Nyckelord :Communication; Communication styles; Managers in the PR-industry; Man and woman as a manager.; Kommunikation; Kommunikationsstilar; Chefer i PR-branschen; Man kvinna som chef;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera chefer i PR-branschen. Genom definierade kommunikationsstilar, vill vi ta reda på chefernas syn på deras sätt att kommunicera. Vi vill även se om det finns någon skillnad i hur kvinnor respektive män kommunicerar på sina arbetsplatser. LÄS MER

 4. 4. The run-time impact of business functionality when decomposing and adopting the microservice architecture

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rasti Faradj; [2018]
  Nyckelord :Microservices; Microservice Architecture; Software Design; Decomposition; Granularity; Run-time; Communication Establishment; REST; HTTP; gRPC;

  Sammanfattning : In line with the growth of software, code bases are getting bigger and more complex. As a result of this, the architectural patterns, which systems rely upon, are becoming increasingly important. Recently, decomposed architectural styles have become a popular choice. LÄS MER

 5. 5. Emotionell Intelligens & Ledarskap

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Hanna Daneshmir; [2018]
  Nyckelord :Emotional intelligence; EQ; EI; Emotion; organization; leadership; CEO; Emotionell intelligens; EQ; EI; Emotion; Organisation; Ledarskap; Företagsledare; VD;

  Sammanfattning : Introduction: Leadership has been a core issue of organizations for decades, if not for centuries. However, the previously so strong confidence in leadership rationality begins to weaken and instead, it is increasingly becoming a picture of the dualism that leadership often involves. LÄS MER