Sökning: "Communicative Project"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Communicative Project.

 1. 1. Modelling the subjective perspective in requirement elicitation meetings : An exploratory case study investigating the communicative problems in requirement elicitation meetings in the light of metaphorisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Isidor Qvarsell Jones; Lucas Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :communication; consensus; dissensus; misunderstanding; metaphorisation; requirement elicitation; requirement elicitation meeting;

  Sammanfattning : The following research presents a study of communication in requirement elicitation meetings. Achieving consensus of requirements is difficult in mostsituations, but even more so in requirement elicitation meetings. LÄS MER

 2. 2. Lita på mig! Eller? - En semiotisk visuell analys av Apoteket AB:s kommunikationsstrategier i relation till förtroende och trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maja Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Apoteket AB; visuell retorik; semiotik; Reklamfilm; trygghet; Humor; Trovärdighet;

  Sammanfattning : År 2009 försvann apoteksmonopolet och det statligt ägda Apoteket AB fick nya konkurrenter på marknaden. Detta har för Apoteket AB inneburit att det blivit viktigt att utmärka sig för att nå ut till sina potentiella kunder. Apoteket AB säger själva att de ska vara den mest omtyckta apoteketsaktören. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att smärtskatta äldre patienter med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nils Sämfors; Ivan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Demens; Livskvalitet; Omvårdnad; Sjukvårdspersonal; Smärta; Upplevelser; Äldre;

  Sammanfattning : Nilsson, I & Sämfors, N. Sjukvårdspersonals upplevelser av att smärtskatta äldre patienter med demenssjukdom. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng Malmö universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: Antalet människor som har en demenssjukdom i Sverige ökar. LÄS MER

 4. 4. A pedagogical waste of time or a vital necessity : A qualitative study investigating teacher attitudes toward explicit grammar instruction in L2 learners

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Olof Unge; [2020]
  Nyckelord :Explicit grammar instruction; form-versus-form; form-versus-forms; high school education; qualitative study; SLA; Swedish national agency; ESL EFL;

  Sammanfattning : The topic of explicit grammar instruction has been and still is debated within the SLA (second language acquisition) discourse community in terms of efficacy and place within second language education (Ellis, 2014, Norris & Ortega, 2000). A vast amount of international research has been conducted and has found positive evidence for explicit grammar instruction in L2 classrooms; however, on a national level, while available for the subject of Swedish, the amount of established research about explicit grammar instruction in English classrooms is scarce. LÄS MER

 5. 5. Teaching Strategies to Increase EFL Speaking Skills in a Communicative Learning Environment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Jejo; Sanaa Haji; [2020]
  Nyckelord :Communicative classroom; speaking ability; interactive environment; language development; motivation; anxiety; sociocultural; pragmatism; EFL.;

  Sammanfattning : Abstract Even though developing speaking skills is the essential key to achieving proficiency in a target language, there are some pupils (grades 4-6) who do not participate in communication tasks in English classroom. Thus, the purpose of this literature overview is to investigate the reasons for the unwillingness of some young learners to speak and interact in English. LÄS MER