Sökning: "Communion ecclesiology"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Communion ecclesiology.

 1. 1. Den föränderliga nattvarden : En studie om anpassat nattvardsbruk i Svenska kyrkan och dess ecklesiologiska och teologiska konsekvenser.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sara Norberg; [2021]
  Nyckelord :Nattvard; kommunion; förändring; covid-19; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The present study investigates which theological and ecclesial consequences adjustments of the holy communion, that have been recognized in the empirical material, motivated by societal circumstances (in this case the covid-19 pandemic), may result in regarding the Church of Sweden.  The empirical material has been obtained from interviews with the vicar responsible for the communion for the parish in question. LÄS MER

 2. 2. En armé utan soldater! : En studie av Frälsningsarméns ecklesiologi i Sverige idag.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Henrik Bååth; [2020]
  Nyckelord :The Salvation Army; ecclesiology; church; congregation; membership; Frälsningsarmén; ecklesiologi; kyrka; församling; medlemskap;

  Sammanfattning : In this essay I present the ecclesiology of the Salvation Army as it appears in Sweden today. One thesis that I examined is that the Salvation Army has changed its self-understanding from seeing itself as an Army from the beginning of the movement, to gradually understanding itself as a Church. LÄS MER

 3. 3. Kroppen består inte av en enda del utan av många : En komparativ ecklesiologisk studie av Johnson och Zizioulas syn på inkludering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kenth Sanfridsson; [2019]
  Nyckelord :Communion ecclesiology; ecclesiology; John Zizioulas; Elizabeth Johnson; inclusion; consensus fidei; existential pluralism; theological worlds; Paul Jones;

  Sammanfattning : This essay discusses different ways of understanding inclusion from the perspective of existential experiences in the church with the help of communion ecclesiology. The aim is to analyze other ways of creating inclusion that are not founded on the principle of consensus which has been a preferred method in the broader church community trough the ages. LÄS MER

 4. 4. "Ecclesiola in Ecclesia" : Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner och kyrkofrågan mellan åren 1911-1986

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVAFilosofiska fakulteten

  Författare :Ingrid Holmgren; [2013]
  Nyckelord :Bible Faithful Friends; BV; Ecclesiological Development; Swedish Missionary Association; Axel B. Svensson; Lutheran Confessional Church; Ecclesiola in Ecclesia; Bibeltrogna Vänner; BV; kyrkosyn; kyrkofrågan; ecklesiologi; missionsförening; Axel B. Svensson; Lutherska Bekännelsekyrkan; Ecclesiola in Ecclesia;

  Sammanfattning : This essay examines the Swedish missionary association Bible Faithful Friends’ (Bibeltrogna Vänner, BV) ecclesiological development between the years 1911 – 1986 and their relation to the Church of Sweden. This essay’s three main questions are:- How did the ecclesiology of BV develop during the years 1911 – 1986, with certain focus on 1967-1986?- In what way was this ecclesiology imprinted bya) the structure of the missionary association?b) and the ecclesiological standpoint of the leader Axel B. LÄS MER

 5. 5. Svenskkyrklig ecklesiologi : i mötet med Svenska Missionskyrkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Martin Valman; [2006]
  Nyckelord :ekumenik; Svenska kyrkan; Svenska missionskyrkan; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to shed light upon the ecumenical work that has been done between the Church of Sweden and the Mission Covenant Church of Sweden. The recent years of work have led to a recommendation for a certain degree of fellowship to be established between those churches. LÄS MER