Sökning: "Communities of practice COP"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Communities of practice COP.

 1. 1. SOCIAL MEDIA AND ARAB IMMIGRANTS LEARNING THE SWEDISH LANGUAGE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Majeda Shehada; [2023-03-20]
  Nyckelord :Mobile learning; Social media; Swedish language; ; Arab immigrants; ; Communities of practice COP ;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to investigate the role of social media platforms in learning Swedish language for Arab immigrants and to identify the most effective platform for that purpose. Theory: Communities of Practice (Lave & Wenger, 1991). Method: Mixed methods: online questionnaire, and semi-structured interview. LÄS MER

 2. 2. Investigation of communities of practice in a harmonized supply chain ERP landscape

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Amine Zeraidi; [2023]
  Nyckelord :ERP; Communities of practice; supply chain; manufacturing; digitalization; standardization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This Master thesis is investigating how communities of practice can enhance knowledge sharing in a context of improving a harmonized Enterprise Resource Planning (ERP) system used in supply chain. A student from the faculty of production and materials engineering at Lund university (LTH) collaborated with the Global Trinity organization from Alfa Laval (Lund, Sweden) to answer the research question. LÄS MER

 3. 3. Hidden Communities Of Practice : An Exploratory Case Study on the Integration of Immigrant Women in Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Asmita Dalavi; Isabel Pontes; [2023]
  Nyckelord :Community of Practice; Mutual Engagement; Joint Enterprise; Shared Repertoire; Immigrant Women; Sweden; Malmö; Situated Learning; Knowledge Sharing;

  Sammanfattning : Integration of immigrants has become a major focus of the EU policy agenda in recent years with Sweden being one of the first EU countries to address the need for immigrant integration. However, in recent times integration outcomes in Sweden have become unfavourable. LÄS MER

 4. 4. “För mig är kollegialt lärande både det formella och informella kunskapsöverförandet som sker kollegor emellan” : En intervjustudie av högstadielärares upplevelser kring kollegialt lärande på fristående skolor i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wilma Anselmby; Andrea Karthäuser; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; kollegialt lärande; kompetensutveckling; kunskapsöverföring; lärare;

  Sammanfattning : Idag ställs högre krav på lärare i sitt yrke, då utförandet av arbetsuppgifter kräver att ständigt uppdatera sina ämnes- samt yrkeskunskaper. Detta kan göras genom kollegialt lärande, som en form av kompetensutvecklingsinsats för lärare vilken innefattar kunskapsöverföring mellan kollegor. LÄS MER

 5. 5. See one, do one, teach one: Learning within the Community of Internal Medicine Residents

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristina Kron; Jessica Lind; [2022]
  Nyckelord :Horizontal Learning; Knowledge Management; Organizational Learning; Medical Education; Communities of Practice; Self- Directed Learning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Our work aims to gain a deeper understanding of how internal medicine residents learn in order to become competent specialists. This research comprises a qualitative case study and follows an abductive research approach. In addition, the study emanates from the interpretative tradition. LÄS MER