Sökning: "Community Health Centres"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Community Health Centres.

 1. 1. Ge egenvårdsråd till föräldrar : En intervjustudie om distriktssköterskors erfarenheter i telefonrådgivning

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Martina Holst; Jenny Ankarstrand; [2021]
  Nyckelord :Communication; Community Health Centres; Orem; Telephone counselling; Qualitative Content Analysis; Kommunikation; Kvalitativ innehållsanalys; Orem; Telefonrådgivning; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla telefonsamtal från föräldrar till vårdcentralen får hälften av dessa egenvårdsråd till sina barn, vilket kan främja hälsa, förhindra och förebygga sjukdom. Om förmågan till egenvård sviktar hos föräldrarna har distriktssköterskorna en viktig roll i att stötta och undervisa. LÄS MER

 2. 2. Patientflöden till akutmottagningen : En kvantitativ punktprevalensstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Amundsson; Mikael Åman; [2019]
  Nyckelord :Akutsjuksköterska; Lean; patientflöden; vårdlidande; vårdnivå.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Patientbesöken på svenska akutmottagningar ökar. Med ett ökat inflöde av patienter ökar även kraven på vårdpersonalen som arbetar på akutmottagningen. LÄS MER

 3. 3. Disarming the 'silent killer' : reducing the vulnerability of Toronto's elderly to extreme heat

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Rosalind Pfaff; [2016]
  Nyckelord :sustainability science; vulnerability; Toronto; elderly; heat wave; Social Sciences;

  Sammanfattning : Global climate projections forecast more frequent, intense and longer heat waves in the decades ahead. Heat waves are considered the most dangerous extreme weather event for human health, with impacts most pronounced in cities because of the urban heat island effect. LÄS MER

 4. 4. Odling för asylsökande; potentiella möjligheter för en förbättrad hälsa och social miljö på asylboenden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Louise Thornander; [2016]
  Nyckelord :odling; hortikultur; trädgårdsterapi; asylsökande; flyktingar; asylboende; hälsa; social miljö;

  Sammanfattning : Asylsökande är en mycket utsatt grupp i dagens samhälle som i stor utsträckning lever med en försämrad hälsa och bristande social miljö. För att vända den negativa utvecklingen av deras situation behöver lämpliga åtgärder implementeras i samhället. LÄS MER

 5. 5. Telefonrådgivning och sjukskrivningar : - en fokusgruppsstudie med sjuksköterskor på vårdcentral

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Lännerström; [2009]
  Nyckelord :telephone advisory services; sick leave; focus group; qualitative content analysis; responsibility; telefonrådgivning; sjukskrivningar; fokusgrupp; kvalitativ innehållsanalys; ansvar;

  Sammanfattning : När en person söker en första kontakt med hälso- och sjukvården sker det oftast via ett telefonsamtal till vårdcentralen. Vid telefonsamtalet, som tas emot av en sjuksköterska, bedöms och åtgärdas vårdsökarens ärende. Sjukskrivningar är ett av många ärenden som hanteras. LÄS MER