Sökning: "Community Risk Reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Community Risk Reduction.

 1. 1. Reaching Those ‘Out-of-Reach’: An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Aron Fransson; [2021]
  Nyckelord :Fire Prevention; Fire Rescue Services; Risk Communication; Fire Governance; Urban Vulnerable Communities; Community Risk Reduction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Considering the nature of vulnerability to fires and at-risk groups, the issue is arguably a social problem where spatial analysis has allowed for a greater context, beyond the individual, to be analyzed. Furthermore, reports from fire rescue services of local safety concerns and the convergence of interest between different stakeholders has made communities disposition to fire safety increasingly relevant. LÄS MER

 2. 2. Adaptive Forest Policy : The Integration of Disaster Risk Reduction through Nature-Based Solutions in Swedish and Scottish Forest Policy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Julia Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Forest Ecosystem Services; Forest Biodiversity; Nature Conservation; Policy Analysis; Scotland; Sustainable Development; Sweden;

  Sammanfattning : Climate change may cause significant changes to our relationship with nature, triggering large impacts on ecosystems and the societies dependent on their ecosystem services. Forests are seen as a mitigating solution for their abilities to store carbon, provide forest products, enhance biodiversity along with other forest ecosystem services (FES). LÄS MER

 3. 3. Distansarbetets påverkan på  gemenskap och samarbete mellan medarbetare : En kvalitativ studie av medarbetare inom offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malgorzata Gawron; Sabina Larsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; telework; co-workership; The wheel of co-workership; cooperation; community spirit; Covid-19; distansarbete; medarbetarskap; medarbetarskapshjulet; samarbete; gemenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 16 januari år 2020 upptäcktes ett nytt coronavirus i den kinesiska staden Wuhan. Risken för att spridningen av smittan skulle nå Sverige bedömdes vid den tidpunkten som mycket låg. LÄS MER

 4. 4. From emergency to sustainability: the case of integrating disaster risk reduction in protracted refugee settings - case study from Kutupalong and Dadaab refugee camps

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Anna Morpeth; [2021]
  Nyckelord :Disaster risk reduction; protracted refugee settings; humanitarian system; funding; risk awareness.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the last 20 years more than 7,300 disaster events were recorded across the world. Global trends indicated that in 2019 over 79 million people were displaced worldwide, 45 million were internally displaced and there were 26 million refugees. LÄS MER

 5. 5. En studie om utmaningar kopplade till sanitet och hygien i biståndsprojekt : Med fokus på Kenyas landsbygd

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sofia Rylander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Rent vatten och sanitet för alla” är ett av FN:s globla mål med ambitionen att alla människor ska ha tillgång till rent vatten och god sanitet innan 2030. Denna rapport är en litteraturstudie med syftet att undersöka vilka utmaningar som finns kopplade till sanitet och hygien i utvecklingsländer. LÄS MER