Sökning: "Community Risk Reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Community Risk Reduction.

 1. 1. Reaching Those ‘Out-of-Reach’: An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Aron Fransson; [2021]
  Nyckelord :Fire Prevention; Fire Rescue Services; Risk Communication; Fire Governance; Urban Vulnerable Communities; Community Risk Reduction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Considering the nature of vulnerability to fires and at-risk groups, the issue is arguably a social problem where spatial analysis has allowed for a greater context, beyond the individual, to be analyzed. Furthermore, reports from fire rescue services of local safety concerns and the convergence of interest between different stakeholders has made communities disposition to fire safety increasingly relevant. LÄS MER

 2. 2. En studie om utmaningar kopplade till sanitet och hygien i biståndsprojekt : Med fokus på Kenyas landsbygd

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sofia Rylander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Rent vatten och sanitet för alla” är ett av FN:s globla mål med ambitionen att alla människor ska ha tillgång till rent vatten och god sanitet innan 2030. Denna rapport är en litteraturstudie med syftet att undersöka vilka utmaningar som finns kopplade till sanitet och hygien i utvecklingsländer. LÄS MER

 3. 3. Likadelning och pension - En studie av makars pensionsrättigheter vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Segerfelt; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; pension; bodelning; löneväxling; bodelningskorrektiv; underhållsbidrag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna framställning är att undersöka hur makars pensionsrättigheter behandlas vid en bodelning mellan makarna i anledning av äktenskapsskillnad. Fokus för uppsatsen är tjänstepension och privat pensionssparande. LÄS MER

 4. 4. School-based disaster preparedness: a route to societal resilience? The case study of Ljungby municipality, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Andra Covaciu; [2020]
  Nyckelord :disaster risk management DRM ; school-based disaster preparedness SBDP ; climate change adaptation CCA ; societal resilience; students-aimed SBDP; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children are valuable resources when it comes to disaster preparedness and they should no longer be seen as vulnerable. Since they spend about five days a week in school for almost the whole year, it is natural to consider preparing them for hazards while there. LÄS MER

 5. 5. Dynamic vulnerability in the face of floods : Experiences from Mozambique

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Access model; Disaster risk reduction; floods; Limpopo river basin; Mozambique; natural hazards; PAR model; political ecology; social vulnerability;

  Sammanfattning : Disaster risk reduction policies and practitioners alike emphasise the importance of vulnerability reduction. However, the concept of vulnerability is highly dynamic, and research still strives to understand and capture its complexity. LÄS MER