Sökning: "Community management"

Visar resultat 1 - 5 av 1309 uppsatser innehållade orden Community management.

 1. 1. Den svenska underrättelseapparaten i kris: En studie av Sveriges underrättelseverksamhet i samband med ubåtsfrågan och tsunamikatastrofen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Svarén; [2024]
  Nyckelord :Sverige; Underrättelseverksamhet; Kris; Ubåtsfrågan; Tsunamikatastrofen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Drawing upon previous studies in the fields of organisational theory and intelligence failure, this paper examines the efforts of the Swedish intelligence community in connection to two major crises: the submarine issue of the 1980s and early 1990s as well as the tsunami disaster of 2004. Firstly, when studying its performance in both instances, the paper finds that the intelligence community failed to meet the needs of critical decision makers during both crises. LÄS MER

 2. 2. Normer och lärande. : En studie av dynamiken mellan normer och medarbetares lärande på arbetsplatsen.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lindqvist Wenwen; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase understanding of the relationship between norms and employee learning in the workplace. The study is aimed at employees' work experiences from different perspectives, such as collaboration, communication, organization of work, and room for action, and thereby highlights the dynamics between norms and employee learning in the workplace. LÄS MER

 3. 3. The quest of a defeated Self - understanding identity management in post-Soviet Russia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Sandström; [2024]
  Nyckelord :russia; post-soviet identity; national identity; constructivism; social identity management; international culture; anarchical culture; international practice; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A certain volatility in regard to Russia’s relationship to the West has characterized international political space since 1991. If Gorbachev and Yeltsin succeeded in negating the Soviet Russian past to thus attempt to make possible an integration with the value community of Western civilizations, Putin has conducted a strategy that initially seemed to be aimed at securing global multipolarity and internationally governing principles of Westphalian sovereignty, non-intervention and territorial integrity. LÄS MER

 4. 4. “Jag tror att HR kan vara en del av lösningen på det här, men jag är inte säker på att det är där det börjar” Att främja en god arbetsmiljö för hbtqi-personer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Hasselgren; Cornelia Karlsson; [2024]
  Nyckelord :Hbtqi; Human Resources; psykisk hälsa; arbetsmiljö; diskriminering; LGBTQI; mental health; workplace environment; discrimination; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studier visar på sämre psykisk hälsa för hbtqi-personer än övriga befolkningen och att det finns det en nära koppling mellan individers välmående, hälsa och arbetet. Syftet med den befintliga studien var att belysa de erfarenheter och den kunskap som HR-personal besitter i det främjande arbetet för hbtqi-personer psykiska hälsa på arbetsplatser i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Climate Change, Water Management, and Human Rights: : A Comparative Study of India and Somalia, and Prospects for Legal Frameworks

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Oscar Behrmann; Ljungberg Elin; [2024]
  Nyckelord :Climate Justice; Climate Change; Human Rights; Sustainable Development; Climate Vulnerability; Environmental Justice; Security-Development nexus; Water scarcity; Water resource management; and International Law.;

  Sammanfattning : Climate change is one of the most important issues in today's world. Its effect reaches beyond geographical borders and deeply connects to human welfare, rights, and possibilities. Climate change affects the climate and all other sectors of development in the world. LÄS MER