Sökning: "Community support"

Visar resultat 1 - 5 av 808 uppsatser innehållade orden Community support.

 1. 1. DEN IRLÄNDSKA ABORTDEBATTEN Abortfrågans gestaltning i debattartiklar inför Irlands folkomröstning om abort den 25 maj 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Jarnelid; [2019-02-14]
  Nyckelord :Irland; Abortdebatt; Media; Debattartiklar; Abort; Stigma; Gestaltning; Gestaltningsanalys; Ramverk; Polarisering;

  Sammanfattning : In a Europe where women’s access to abortion is all the more restricted Ireland displayed adifferent development when they in a referendum 25 May 2018 voted to legalize abortion.Ireland has one of Europe’s most restrictive legislation on abortion but is now moving towardsa more liberal legislation. LÄS MER

 2. 2. The Basic Support Care When Working Towards Integration: A qualitative study on the perceptions of treatment assistants about the integration efforts performed in residential care homes of unaccompanied children and minors in Sweden post the Migration Crisis of 2015

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kevin Harryson; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied Asylum-Seeking Children; Integration; Street-level bureaucrats; Residential care homes; Treatment assistants;

  Sammanfattning : This study examines the perceptions of treatment assistants about the integration work that is aimed at integrating Unaccompanied Asylum-Seeking Children (UASC) to the Swedish society. The study also examines treatment assistants’ perceptions about the latitude within the workplace following legislative changes in 2016 and 2018. LÄS MER

 3. 3. Nutrition inom den palliativa vården : upplevelser från patienter och närstående

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Sandra Westerberg; Cecilia Oskarsson; [2019]
  Nyckelord :cachexia; eating behavior; experiences; nutrition; palliative care; quality of life.;

  Sammanfattning : Background: In Sweden many people are in need of palliative care in end of life. The goal with palliative care is to create conditions to improve quality of life when disease can no longer be cured. LÄS MER

 4. 4. Street-Level Bureaucrats in Homa Bay County, Kenya – A bottom-up implementation analysis of the policies on malaria and gender inequalities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vindar Fritzell; [2019]
  Nyckelord :Community health volunteers; Street-level bureaucrats; Kenya; Policy implementation; Gender; Malaria in Pregnancy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fight against malaria in Kenya is tightly connected to gender inequalities. The traditional gender roles in some households create exposure patterns that affect the most vulnerable groups: pregnant women and children. LÄS MER

 5. 5. Byggregler för flerbostadshus : en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Michaela Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :newly built multifamily houses; innovative dwellings; residential development; Boverket ́s building regulations; Planning and Building Act; nyproduktion av flerbostadshus; innovativa bostäder; bostadsutveckling; Boverkets byggregler; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. LÄS MER