Sökning: "Compact Living"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Compact Living.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. Framtidens arbetsplats : Hur kan förutsättningarna för distansarbete hemifrån förbättras?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andreas Berggren; [2021]
  Nyckelord :Compact living; remote work; teleworking; furniture design; design; desk; future workplace.; Compact living; möveldesign; design; skrivbord; arbetsyta; hemarbete; distansarbete; flexibelt arbete; arbetsbord.;

  Sammanfattning : Trenden är tydlig, vi arbetar flexiblare nu för tiden och det verkar vara början på en strukturomvandling av arbetsmarknaden, det har blivit extra tydligt under Covid-19 pandemin. De absolut flesta som arbetar på distans arbetar hemifrån och våra hem måste anpassas till dessa flexibla arbetsformer. LÄS MER

 3. 3. CONCEPTUAL DEVELOPMENT OFWATERLESS TOILET

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industridesign

  Författare :Fredrik Lorén; [2021]
  Nyckelord :Waterless toilet; Product development; design; Industrial design; Concept; Flat packaging;

  Sammanfattning : Poverty is a real problem in many countries. These countries need extra support to get their lives back to a sanitary way of living again. Together with the organization X-Runner and Separett, the people of Peru get access to sanitation solutions such as toilets without profit. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en smart möbel för ett hållbart samhälle

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktor Lindh; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhet; Compact Living; Smarta möbler;

  Sammanfattning : Befolkningen i världen ökar och kommer med stor sannolikhet fortsätta att öka. Samtidigt ställs vi inför en tid med stor problematik med miljön. En bidragande faktor är specifikt en ökade populationen som bidrar till ökade koldioxidutsläpp och ökad resursåtgång. LÄS MER

 5. 5. Upplevd täthet i Malmö - i förhållande till den fysiska förtätningen och social rättvisa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sanna Perlborn; [2021]
  Nyckelord :Density; densification; perceived density; social justice; urban planning; compact city; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this case study of Malmo is to investigate the relations between the perceived density and the physical density by comparing areas with different densities and distance from the city center and to which extend this may be connected to social justice. In this essay, social justice is defined as an even distribution of resources, services and opportunities regardless of one’s geographical location in housing. LÄS MER