Sökning: "Companion animals"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Companion animals.

 1. 1. Resurser för hantering av sällskapsdjur med stressrelaterade beteenden i den veterinärmedicinska miljön : kartläggning av svenska veterinärklinikers resurser och hantering av katter och hundar som uppvisar stressrelaterade beteenden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Desirée Lennermark; [2023]
  Nyckelord :stressrelaterade beteenden; beteendemedicin; etologi; djurbeteende; veterinärkliniker; katt; hund; djurvälfärd;

  Sammanfattning : Cats’ and dogs’ stress levels elevates when visiting veterinary practices, which can propose a welfare risk if not managed properly. Accompanied with raised stress levels, animals may respond with stress-related behaviours, as a result of emotions to frustration, fear, and aggression, presenting a threat to both themselves, their owners, and the veterinary staff. LÄS MER

 2. 2. Aktiveringens inverkan på unga hundars hull i Sverige : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linnéa Ström; [2023]
  Nyckelord :hund; hull; fetma; fysisk aktivitet; rutiner; människans attityder;

  Sammanfattning : Today, the dog (Canis lupus familiaris) is a common companion animal all over the world and there are currently 1 100 000 registered dogs in Sweden. Globally we currently have a growing problem with obesity in both humans and animals. Many dogs live a life closely linked to humans, which means that their routines are mainly controlled by humans. LÄS MER

 3. 3. Veterinärers och veterinärstudenters syn på funktionshindrade sällskapsdjurs välfärd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Fredriksson; [2023]
  Nyckelord :funktionshindrade sällskapsdjur; djurvälfärd; amputation; veterinärer; naturligt beteende;

  Sammanfattning : Film clips of disabled companion animals have increased in the media. Many people tell stories via the films about how the animals were rescued from suffering and abandonment or how they made wheelchairs for the animals so that they could move and feel good. LÄS MER

 4. 4. Utgör exponering för exogent östrogen en fara för våra sällskapdjur?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Friberg; Ulrika Svedman; [2022]
  Nyckelord :biverkning; hund; hyperöstrogenism; katt; sekundär exponering; transdermal; östrogenbehandling;

  Sammanfattning : Läkemedelsverket har fått in ett fåtal rapporter angående biverkningar hos sällskapsdjur som exponerats för transdermal östrogenbehandling som använts av djurägaren. Human användning av östrogenpreparat vid exempelvis klimakteriebesvär eller könskorrigering ökar. LÄS MER

 5. 5. Utfodring av katter i Sverige : samband mellan utfodring och övervikt respektive utfodring och problembeteenden hos katten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Daniela Larsson; [2022]
  Nyckelord :torrfoder; våtfoder; fri tillgång; body condition score; BCS; hull; problembeteenden;

  Sammanfattning : Övervikt är ett ökande problem hos våra sällskapsdjur. Att bedöma hull hos katter är precis som för andra sällskapsdjur en utmaning. Användandet av en hullbedömningsskala så som Body Condition Score (BCS) är ett värdefullt hjälpmedel för att på ett mer objektivt sätt bedöma en katts hull. LÄS MER