Sökning: "Company reconstruction"

Visar resultat 16 - 20 av 54 uppsatser innehållade orden Company reconstruction.

 1. 16. Tidseffektivisering av Stora Ensos emballeringsprocess : Simulering av värmeledning och luftflödesberäkningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isabelle Hultin; [2017]
  Nyckelord :packaging; paperboard; paperboard roll; simulation; time saving; time efficiency; emballage; emballering; kartong; kartongrulle; simulering; tidsbesparing; tidseffektivisering;

  Sammanfattning : Stora Enso Skoghalls Bruk är en av de största kartongtillverkarna på vår planet. Var sjätte kartongförpackning i världen som innehåller något flytande kommer från Skoghalls Bruk. Kartong har liten påverkan på miljön då huvudråvaran, trä, är en naturlig råvara. LÄS MER

 2. 17. How grid connected solar cells impact on the low voltage grid of Duckarp

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Annelie Engdahl; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To limit the ongoing climate change and to meet the UN target for an increased temperature of maximum 2 degrees, governments worldwide strive for sustainable and fossil free power generation. Hence, Photovoltaic Solar Cells (PVs) are of great interest. The potential from sun is infinite; the annual solar radiation corresponds to 6. LÄS MER

 3. 18. Mönsterkonstruktionens påverkan på materialåtgång : En undersökning om hur materialförbrukning påverkas vid val avalternativa mönsterkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eva Reed; [2017]
  Nyckelord :Pattern Construction; Cutting; Material Optimization; Material Consumption; Utilization; Mönsterkonstruktion; Tillskärning; Materialoptimering; Tygåtgång; Utnyttjandegrad;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur konstruktionsförändringar i mönster påverkar utnyttjandegrad och tygåtgång i en enfärgad, halvfodrad, herrkavaj som idag tillverkas på ett svenskt väletablerat konfektionsföretag. Funderingar kring tygåtgång och materialoptimering uppstod då tillskärning och sömnad av kavajprovet gjordes. LÄS MER

 4. 19. The case of Saab Automobile AB; From core capabilities into core rigidities - A trajectory towards demise

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giacomo Buzzoni; Magnus Eklund; [2016-09-21]
  Nyckelord :Automotive; M A; Cultural clash; Sustained competitive advantages; Core capabilities; Core rigidities; Dynamic capabilities; Reconfiguration;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 5. 20. Kostnadsreduktion med VAVE-metoden : Den bortglömda metoden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Jonathan Bäck; Erik Callerud; [2016]
  Nyckelord :Value Analysis Value Engineering; VAVE; kostnadsreduktion;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på Swegon AB i Kvänum som utvecklar, tillverkar och säljer klimatanläggningar för inomhusbruk. Ledningen vill se en mer strukturerad hantering av de kostnadsreduceringsarbeten som Swegon utför på sina produkter. LÄS MER