Sökning: "Comparability and IAS 36."

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Comparability and IAS 36..

 1. 1. Upplysningskrav gällande nedskrivning av goodwill : En komparativ studie av årsredovisningar av bolag i Kanada, Japan och Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sophie Romild; [2017]
  Nyckelord :IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; write-downs; Canada; Japan; Russia; annual reports; financial reports; IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; nedskrivning; nedskrivningstest; Kanada; Japan; Ryssland; årsredovisningar; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : År 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag inom EU att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Dessa internationella redovisningsstandarder har som mål att skapa jämförbara, transparenta, relevanta, tillförlitliga och begripliga finansiella rapporter vilka behövs för att fatta ekonomiska beslut. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 : En jämförande studie av dess efterlevnad i börsnoterade bolag på large cap-listan under åren 2005–2015

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Noor Al-Doori; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment Test; Compliance; Comparability and IAS 36.; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Efterlevnad; Jämförbarhet och IAS 36.;

  Sammanfattning : För mer än tio år sedan infördes IFRS 3/IAS 36 och det blev obligatoriskt för alla börsnoterade företag i Sverige att redovisa goodwill. Problemet är att IAS 36 är en komplicerad regel och studier visar en låg grad av efterlevnad. LÄS MER

 3. 3. Goodwillhanteringens otydlighet : Skapar subjektiviteten utrymme för manipulering?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Lindh; Hampus Schylander; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; impairment testing; IFRS 3; IAS 36; Goodwill; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : 2005 implementerades de nya regleringar för hur företag som använder IFRS som regelverk ska hantera goodwillposten. Tidigare linjära avskrivningar förbjöds och ersattes av en årlig prövning av goodwillvärdet för att se ifall nedskrivningsbehov förelåg. LÄS MER

 4. 4. Goodwillhantering i praktiken : En statistisk studie om faktorer som påverkar företags goodwillnedskrivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niclas Bäckgren; Nils Lundbäck; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : New regulations regarding goodwill accounting for companies that are applying the IAS/IFRS rules were introduced in 2005. Annual linear depreciation was replaced with annual impairment testing. Regulations were introduced to increase comparability and to reduce the unspecified goodwill that has become an essential part of the corporate asset base. LÄS MER

 5. 5. Country-specific differences in disclosure compliance –A quantitative study comparing the compliance degree of paragraph 134 in IAS 36 Impairment of Assets in Sweden and the United Kingdom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Rubenson; Therese Schagerlind; [2014-06-10]
  Nyckelord :Compliance; Disclosure; Goodwill; IAS 36; IFRS; Impairment; Multible Regression; Sweden; the United Kingdom;

  Sammanfattning : Backgroundandproblemdiscussion:Since2005alllistedcompaniesintheEuropeanUnionhavebeenobligatedtoapplytheIFRSregulations.Thepurposeoftheimplementationistoincreasethetransparencyandcomparability,whichinthelongrunaimstoharmonisetheaccountingbehaviour. LÄS MER