Sökning: "Comparative study"

Visar resultat 1 - 5 av 4739 uppsatser innehållade orden Comparative study.

 1. 1. What triggers negativity in candidates´campaigns? Examining the importance of personal characteristics, the role of the media, and the election context.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kyriakos Konstanta; [2021-07-27]
  Nyckelord :campaigns; attack politics;

  Sammanfattning : Research in negative campaigning is growing throughout the years, however, the focus by researchers has been put into negativity’s effects. The present study seeks to address the research void detected in the negative campaigning’s drivers. LÄS MER

 2. 2. THE EDUCATION EFFECT – GENERATIONAL DIFFERENCES IN DISGUISE? A longitudinal comparative study examining reasons for the liberalizing effect of education on socio-cultural attitudes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2021-07-20]
  Nyckelord :education; socio-cultural attitudes; generations; socialization; comparative;

  Sammanfattning : The rise of a socio-cultural political dimension in post-industrial societies has substantially changed former patterns of political conflicts. Prior research has established that the level of education is the most predictive characteristic for different individual positions within this value-based dimension. LÄS MER

 3. 3. A MISGUIDED FOREIGN POLICY How liberal interventionism backfires on the liberal international order.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lowe Forsman; [2021-07-20]
  Nyckelord :liberal interventionism; the liberal international order; Libya; Syria; Ukraine;

  Sammanfattning : This thesis explores in what ways liberal interventionism has backfired on the liberalinternational order (LIO) by analysing the 2011 Libya intervention, the Syrian civil war and the 2013-2014 Ukraine crises. The research problem concerns the debate on how the LIO is challenged. LÄS MER

 4. 4. Metoder för biaskorrigering vid punktskattning av populationsstandardavvikelsen - En jämförande simuleringsstudie vid normalfördelad population

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Omid Raisi; Yohanes Wolde-Senbet; [2021-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are several different methods that aim to correct bias when estimating the population standard deviation for a normally distributed population. It is a topic that over time has been dealt with in a number of different statistical journals. LÄS MER

 5. 5. Elevers och lärares tal om läsförmåga i alla ämnen – En jämförande intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Gustavsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :Läsförmåga; läsförståelse; läsutveckling; läsvana; läsmotivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om yngre elevers olika läsförmågor påverkar deras kunskapsinhämtning och prestationer i flera olika skolämnen. Studien utformades genom intervjuer med både elever och lärare för att belysa detta ur två olika perspektiv. LÄS MER