Sökning: "Compass"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet Compass.

 1. 1. You Are Here

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Dylan Bertram; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In this degree project it is discussed how to design an alpine navigation device for experienced to expert users to reduce cognitive load of orienting, locating, and navigating. You Are Here explores the state of navigating in alpine environments with digital and analog devices through user-centric research. LÄS MER

 2. 2. Egenskap och precision av GNSS BeiDou, Navstar (GPS), GLONASS samt kombinationen av GPS/GLONASS

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Yafet Mahdere; [2021]
  Nyckelord :BeiDou BDT; Navigation Satellitsystem; GEO Satellit; IGSO Satellit; MEO Satellit; Elevation mask; GNSS system;

  Sammanfattning : Eftersom att både GNSS GPS och GLONASS har många likheter så finns möjlighet att utnyttja systemen i kombination. Dock föreligger olikheter vilket gör att systemen inte är fullkomlig kompatibla med varandra. Diskrepans i koordinater och tidsram utgör ett stort hinder för att kombinera dessa system. LÄS MER

 3. 3. About tricks, sensations and relationships- A collection of thoughts on performing, exhibiting skill and creating in contemporary circus.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Moa Julia Asklöf Prescott; [2020-06-02]
  Nyckelord :Contemporary circus; social psychology; physical theatre; slack rope; street shows; stage art; audience interaction; performance;

  Sammanfattning : This is a reflection and exploration of creation as a contemporary circus artist today, from thepoint of view of the same (I am a rope walker). To give myself a compass during the researchI have worked with a few questions:What is the function of the trick?How do I and other artist relate to our creating selves and bodies? And how can we useknowledge from other fields such as marketing- and social psychology or service side jobs, tolook at our creation from another angle?These questions are explored through looking into marketing- and social psychology, thewords of other creators, doing interviews and looking at the way I interact with the practicemyself. LÄS MER

 4. 4. Förväntningsgapet inom revision : Ur ett yrkesetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elena Krona; Linnea-Nofar Lechner; [2020]
  Nyckelord :Audit; Expectation gap; Expectation; Ethical dilemma; Ethical pressure; Fraud; Revision; Förväntningsgap; Förväntningar; Etiska dilemman; Etisk påtryckning; Bedrägeri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet förväntningsgap kan beskrivas såsom skillnaden mellan vad revisorer förväntas leverera och vad revisorer i praktiken levererar. Förväntningsgapet ses som ett problem för revisorer eftersom ju större förväntningsgapet är, desto lägre tillförlitlighet, vinstmöjlighet och anseende tillskrivs revisorers arbete. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och effektivisering av transporter

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nedim Taletovic; Sami Aslam; Johan Forseström; Joel Karpö Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :logistik; effektivisering; förbättring; ledtid; transporter; konsolidering;

  Sammanfattning : North Compass Windows i Göteborg är ett företag med strategin engineer to order. En kundorder tas emot och leverantören tillhandahåller det skräddarsydda fönstret och veckor senare monteras produkten av North Compass Windows på önskad plats. LÄS MER