Sökning: "Compassionfokuserad terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Compassionfokuserad terapi.

 1. 1. Prestation - En undersökning av begreppet prestation i skådespelarens repetitionsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Adel Darwish; [2020-05-27]
  Nyckelord :Prestation; skådespeleri; skådespelarens repetitionsprocess; prestationsångest; prestationsförmåga; Compassionfokuserad terapi; Pontus Waström; Sofia Viotti; Pontus Waström; Josefin neldén; Magnus Roosman; Marie Richardson;

  Sammanfattning : Jag heter Adel Darwish och jag är skådespelare. I denna prodcast undersöker jag begreppet ’’Prestation’’ i skådespelarens repetitionsproccess. Jag försöker ta reda på hur man kan ha kapacitet att prestera när det finns starka motstånd i skådespelarens liv och hur man går ifrån prestationsångest till prestationsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan upplevelser av Compassionfokuserad terapi och mående hos ungdomar med psykisk ohälsa samt omsorgspersoner : En mixad studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Judith Karlsson; Lovisa Hansson; [2020]
  Nyckelord :compassion-focused therapy; group-based therapy; treatment experience; treatment outcome; caregivers; adolescents; Compassionfokuserad terapi; gruppbaserad terapi; behandlingsupplevelse; behandlingsutfall; omsorgspersoner; ungdomar;

  Sammanfattning : Studien undersökte gruppbaserad compassionfokuserad terapi (CFT) i en klinisk miljö hos ungdomar med psykisk ohälsa samt hos omsorgspersoner till ungdomar med psykisk ohälsa. Syftet var att undersöka samband mellan deltagarnas upplevelse av CFT och psykiskt mående före och efter behandling. LÄS MER

 3. 3. Compassionfokuserad terapi i grupp som tillägg till dagvårdsbehandling för patienter med ätstörningar : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ilias Papoulias; [2020]
  Nyckelord :CFT; group-based; compassion; eating; disorder; Compassionfokuserad; CFT; psykoterapi; ätstörningar; dagvård; gruppterapi; pilotstudie;

  Sammanfattning : Ätstörningar är allvarliga sjukdomar som medför stort lidande för patienter och deras närstående. De rekommenderadebehandlingsmetoderna kan hjälpa vissa patienter men det behövs effektivare behandlingsmetoder. LÄS MER

 4. 4. COMPASSIONFOKUSERAD GRUPPTERAPI: EN BEHANDLINGSSTUDIE FÖR PRIMÄRVÅRDSPATIENTER MED SJÄLVKRITIK.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :William Smedberg; Erika Rousu; [2017]
  Nyckelord :CFT; compassion; compassionfokuserad terapi; gruppbehandling; livskvalitet; primärvård; självkritik;

  Sammanfattning : Hög självkritik har en negativ effekt på psykiskt mående och självkritiska personer har svårare att ta till sig traditionell behandling som kognitiv beteendeterapi (KBT). Compassionfokuserad terapi (CFT) har visat lovande resultat för personer med hög självkritik. LÄS MER

 5. 5. Compassionfokuserad gruppbehandling: en interventionsstudie gällande depression och ångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna von Schedvin; Johanna Wännman; [2017]
  Nyckelord :Compassion focused therapy; group therapy; depression; anxiety; primary health care; Compassionfokuserad terapi; gruppterapi; depression; ångest; primärvård;

  Sammanfattning : Ångest och depression är vanliga sökorsaker inom primärvården och klassas idag som folksjukdomar i Sverige. Svenska vårdcentraler har svårt att möta vårdbehovet kring psykisk ohälsa, och det finns därför anledning att utforska nya behandlingsalternativ för att effektivisera vården. LÄS MER