Sökning: "Compensation and benefits"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Compensation and benefits.

 1. 1. Land redistributions in Denmark: can agricultural exceptionalism produce multifunctional landscapes? : An analysis of the Multifunctional Land Redistribution Fund and its likely implications for future land use in Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sara Kjær Rasmussen; [2020]
  Nyckelord :multifunctionality; agricultural exceptionalism; consensus; land use governance; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the Multifunctional Land Redistribution Fund, launched in March 2020 by the Danish Ministry of Environment and Food, and the outcomes this policy may propel. The Fund takes aim at multiple issues of sustainability related to land use: biodiversity loss, groundwater contamination, nutrient leaching, and rural development. LÄS MER

 2. 2. Are Mutual Fund Managers’ Compensation Reasonable In Relation To Their Contributions? : - A study regarding actively managed mutual funds

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Maximiliam Nilsson; Gusten Hansson; [2020]
  Nyckelord :Mutual funds; Actively managed funds; Risk-adjusted performance; Outperformance; Compensation structure; Performance-based compensation; Incentives; Fund inflows; Panel data;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate fund managers salaries in relation to their contributions. The study is conducted on the Swedish fund market under a period over five years, 2014-2018, and include 332 funds. The result observed shows a positive relation between salaries and risk-adjusted performance. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Havermark; [2020]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; samhällsplanering; samhällsbyggnad; naturvärden; skadelindringshierarkin; balanseringsprincipen; grön infrastruktur; exploatering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Ekologisk kompensation är en metod för att gottgöra skadan som uppstår på naturen vid exploatering. Den baseras på skadelindringshierarkin som handlar om att i första hand undvika att skada naturen och sedan att begränsa skadan, därefter restaurera den natur som blivit skadad och i sista hand kompensera. LÄS MER

 4. 4. Vem äter kakan? : En kvalitativ studie kring klädbranschens nyttjande av personlig data i marknadsföringssyfte i relation till kundens integritet online

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Frida Jaremo; Marco Villaggi; [2020]
  Nyckelord :Internet; Bid data; Integrity; CRM; Cookies; Personalized advertisement; Internet; Big data; Integritet; CRM; Cookies; Personifierad reklam;

  Sammanfattning : History: Digitalization brings great benefits to companies regardless of market. One of the markets that is undergoing change is the retail sector where e-commerce services are the new environment. This environment benefits from the innovative solutions that the consumer uses, such as smartphones. LÄS MER

 5. 5. What’s the point of the collection point? - A case study in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Albihn; Pierre Larsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :CDP; ; Point Allocation; City Logistics; Parcel delivery; collection and delivery point; ; Last-mile delivery;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER