Sökning: "Competition law"

Visar resultat 1 - 5 av 754 uppsatser innehållade orden Competition law.

 1. 1. Luxury Goods in E-Commerce - The Judicial Relevance of the Luxury-Concept when Selective Distriution Networks Prohibit Online Distribution

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Ketto; [2020-04-14]
  Nyckelord :Selective distribution networks; online distribution; e-commerce; EU competition law; luxury goods; luxury-concept; Article 101 1 TFEU; VBER.;

  Sammanfattning : About: As the Internet has established itself as a major market platform for the distribution of goods, suppliers also have a keen economic interest of making their goods available online. In order to protect the value of luxury goods some suppliers set up selective distribution networks that restrict the online distribution of the goods. LÄS MER

 2. 2. Guld och gröna skogar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Climate policy; right wing populism; the Nordics; party competition; issue competition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Climate policy and Right-wing populist parties are not often associated with each other. The aim of this thesis is to examine four right wing populist parties in the Nordics and their climate policy through a combination of descriptive statistics and idea analyse of political texts. LÄS MER

 3. 3. Patentförlikningar inom läkemedelssektorn och förbudet mot konkurrensbegränsande avtal – en jämförelse mellan EU-rätt och amerikansk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Brännström; [2020]
  Nyckelord :patentförlikningar; konkurrensrätt; patenträtt; förbjudna konkurrensbegränsande avtal; artikel 101 FEUF; Sherman Act 15 U.S.C. § 1; läkemedelssektorn; patent settlements; competition law; antitrust law; patent law; originator company; generic company; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Läkemedelsmarknaden är uppbyggd runt företag, så kallade originalföretag, som utvecklar nya läkemedel och patenterar dessa. Patent är viktigt eftersom det ger originalföretagen en tidsbegränsad monopolistisk marknadsställning. LÄS MER

 4. 4. Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Lundblad; Karin Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Markexploatering; markanvisning; riktlinjer; social hållbarhet; transparens; förutsebarhet; likabehandling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis evaluates the outcome of the Law (2014:899) on guidelines for municipal land use that were adopted in 2015. According to this, all the municipalities who work with the land allocation processes, must adopt guidelines for this process. The law does not regulate in detail and it is therefore open for interpretations. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighet - ett krav inget alternativ

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Noor Bahu; Pawel Boguslawski; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Inkludering; Funktionsvariation; Social hållbarhet; Användbarhet; Universell utformning; Accessebility; Inclusion; Disability; Social sustainability; Usability; Universal design;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar tillgänglighetsanpassningar för ökad inkludering på torg i två svenska kommuner i södra Sverige. Jämförelser mellan torgen visar på möjligheter att förbättra tillgänglighetsanpassningarna på torgytorna för att utöka tillgänglighet och inkludering i stadsmiljön. LÄS MER