Sökning: "Competition law"

Visar resultat 1 - 5 av 707 uppsatser innehållade orden Competition law.

 1. 1. Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; konkurrensrätt; skadeståndsrätt; offentlig upphandling; culpa in contrahendo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster. LÄS MER

 2. 2. Enforcing Competition in the Pharmaceutical Sector : - A Multi-Perspective Analysis of Restrictions on Parallel Trade with Pharmaceutical Products

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robin Fazel; [2019]
  Nyckelord :Parallel trade; parallel imports; pharmaceuticals; medicines; restrictions; pharmaceutical sector; EU law; competition law; EU competition law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Entry mode and institutional conditions to consider when entering a new market : The case of fashion apparel franchising in Germany

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Neema Kisanga; Samana Mohammad; [2019]
  Nyckelord :Franchising; Franchising Germany; Internalisation; Market entry; Fashion retailing internalisation; Uppsala Internalisation model; Institutional theory;

  Sammanfattning : Background:           Literature suggests that franchising as an entry mode for internalisation gains more and more popularity. However, existing literature shows many studies concerning franchising do not focus on industries. LÄS MER

 4. 4. Golvprisers tillåtlighet vid offentlig upphandling : Förhållandet mellan förutbestämda lägstapriser och de allmänna upphandlingsrättsliga principerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jesper Linder; [2019]
  Nyckelord :offentlig upphandling; golvpriser; allmänna principer;

  Sammanfattning : Public procurement is about utilizing tax resources in an effective way by utilizing the market's competition and at the same time reducing the risk of corruption and discrimination. Public procurement is thus about how the public should go about buying goods, services and building contracts from outside parties. LÄS MER

 5. 5. Konsten att bevara en hemlighet. - En undersökning av två motstående intressen – skyddet för företagshemligheter och det fria nyttjandet av kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Marberg; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; företagshemlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When employees change workplaces, they often start a new employment in a competing business within the same industry. When this occurs, it appears highly relevant to question what an employee is allowed to transfer from the previous employer and use in the new business. LÄS MER