Sökning: "Competition"

Visar resultat 1 - 5 av 4588 uppsatser innehållade ordet Competition.

 1. 1. CHOOSING POLICY OVER VALENCE - A conjoint experiment on vote choice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Magnusson; [2021-02-12]
  Nyckelord :vote choice; trade-offs; valence politics; spatial politics; conjoint experiment;

  Sammanfattning : In a representative democracy elections constitute the main channel for individuals to express their will. In each election voters are typically asked to make a single choice on the basis of multiple political preferences. The nature of this process entails that some voters need to choose between preferences. LÄS MER

 2. 2. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ebba Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Sammanfattning : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. LÄS MER

 3. 3. Costs & Benefits of an AI/IT Tool for the Swedish Antibiotics Supply Chain : An AI/IT Tool to address shortages of Antibiotics in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Venkateswarulu Yashwanth Krishna Modugula; Raghavendra Shridhar Hegde; [2021]
  Nyckelord :Supply chain; Antibiotics; Anti-microbial Resistance; Shortages; AI; Machine Learning; Costs and Benefits; AI IT Tool; PLATINEA;

  Sammanfattning : Sweden faces shortages in antibiotics. Shortages are caused due to a variety of reasons. Due to low profit margins and opportunity costs, antibiotic supply chains may experience a lack of competition. Lack of competition across the various stages of supply chains leads to fragility in the supply chain which ultimately results in shortages. LÄS MER

 4. 4. Cereals as ‘leftover biomass’ : an analysis of Swedish cereal production from the perspective of feed-food competition

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Beatrice Tillgren; [2021]
  Nyckelord :feed-food competition; left-over biomass; low‐opportunity‐cost feedstuff; cereals; cereal quality; wheat; rye; barley; oats; Swedish cereal production;

  Sammanfattning : In a time with climate change and a growing population it is important to use the arable land as effectively as possible to ensure food security and minimize environmental impacts. Currently, livestock production uses 70% of all agricultural land which highlights the competition between the usage of land for crops for feed rather than for human consumption. LÄS MER

 5. 5. Utbildningspolitiska reformer och dess inverkan på lärarprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Donarta Ahmeti; Selma Bacevac; [2021]
  Nyckelord :Profession; Knowledgebase; Pedagogy; Autonomy; Reform ideology; Profession; Kunskapsbas; Pedagogik; Autonomi; Reformideologier;

  Sammanfattning : Profession is an autonomous social system based on the fact that the work emanates in some form of scientifically produced knowledge. The purpose of the knowledge overview is to find out how the political arena has shaped subject teachers as a profession. LÄS MER