Sökning: "Competitive tools"

Visar resultat 1 - 5 av 404 uppsatser innehållade orden Competitive tools.

 1. 1. Servitization in Electronics Manufacturing Firms : Applying and Evaluating the Integrative Product-Service System (PSS) approach

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Vidya Kamalakar; [2021]
  Nyckelord :Servitization; Service Design; Product-Service Systems; Design Research; Business to Business B2B market;

  Sammanfattning : The digital revolution has led to a drastic transformation of electronics manufacturing industries globally. A growing number of companies are continually investing in digital technologies to remain competitive. Artificial Intelligence (AI), Industrial Internet of Things (IIoT), Big data, Robotics, etc. LÄS MER

 2. 2. Quality Improvements Towards Zero Defects : Addressing the Implementation Gap Between Industry and Literature

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Wiktoria Rydin; Gabriella Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Zero defect manufacturing; Quality; Human factors;

  Sammanfattning : Customers today demand products of high quality, and industries must cope with issues related to that to stay competitive. Therefore, an endeavor to achieve zero defects and to work with zero defect manufacturing (ZDM) is common in industries today. LÄS MER

 3. 3. Skapandet av kundrelationer genom digitaliseringen : Med inriktning på redovisnings- och revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Larsson; Matilda Arlestrand; [2020]
  Nyckelord :Customer relations; Digitalization; Customization; Customer-oriented processes; Loyalty; Trust; Customer knowledge; Interaction; Kundrelationer; Digitalisering; Kundanpassning; Kundinriktade processer; Lojalitet; Förtroende; Kundkännedom; Interaktion;

  Sammanfattning : Kunder har historiskt kunnat besöka företag för att interagera och tillämpa tjänster. Idag sker en stor del av den kontakten digitalt vilket skapar nya möjligheter och begränsningar för företagen vid skapandet av kundrelationer (FAR 2016). LÄS MER

 4. 4. Implementation of a digital work procedure for the development and optimization of real estate inspections : An analytical study about digital tools

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Hanna Kindberg; [2020]
  Nyckelord :Development; digitalization; digital tools; efficiency; inspections; surveyors; Besiktning; besiktningsmän; digitala hjälpmedel; digitalisering; effektivisering; utveckling;

  Sammanfattning : The society today is heading towards a digital development and many companies are adopting a more digital way of working. The working procedures used in the industry of real estate inspections are in a need of modernization to keep up with the society’s rate of development. LÄS MER

 5. 5. Ekologisk hållbarhetssyrning [!] inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katja Lincesso Öström; Thomas Söderberg; [2020]
  Nyckelord :SME; Sustainability management; Sustainable entrepreneurship; Effectuation; Causation; SME; Hållbarhetsstyrning; Hållbart entreprenörskap; Effectuation; Causation;

  Sammanfattning : Debatten om miljöns överlevnad är idag spridd i samhället. Redan 1987 fick FN ett stort genomslag med Brundtlandrapporten där en hållbar utveckling definieras (Frostenson & Helin, 2018). LÄS MER