Sökning: "Complexity"

Visar resultat 1 - 5 av 3633 uppsatser innehållade ordet Complexity.

 1. 1. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER

 2. 2. Socialt stöd som del i kompetensförsörjning : En studie om socialt stöds betydelse för organisationers kompetensförsörjningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann-Louise Kasper Lindbäck; [2019]
  Nyckelord :social support; work-life balance; competency management; socialt stöd; work-life balance; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to find out how employees and employers consider the importance of social support for the work with competency management of organizations. With the goal of generating balance between work life and personal life of employees and attractiveness and prosperous development of organizations. LÄS MER

 3. 3. Den politiske kommentatorn - Vän eller fiende?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecca Bengtsson; Stefan Johansson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Objektivitet; gestaltningsteori; politiska kommentatorer; demokrati; värderande ord; Objectivity; framing theory; political commentators; democracy; valuating words;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose is to examine how four Swedish political commentators lives upto the ideal of objectivity.Method: Quantitative content analysisProcedure: Coded all articles produced in printed press during 2017 by political commentatorsEwa Stenberg (Dagens Nyheter), Göran Eriksson (Svenska Dagbladet), Lena Mellin(Aftonbladet) and K-G Bergström (Expressen). LÄS MER

 4. 4. SEXOLEKT I JOURNALISTIKEN?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andreas Varas; Moa Strand; Oskar Hvass; [2018-09-05]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; gender; media; Kritisk diskursanalys; genus; media;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to evaluate how the extensive language research concerningmasculine and feminine textual production in general applies to the less extensive researchedjournalistically produced material. We also evaluated whether and how this derives from andapplies to gender studies regarding men and women as socio-cultural structural beings, wheremen are seen as the norm and women porters to the norm - a gender contract. LÄS MER

 5. 5. CONSIDERATIONS THAT NEEDS TO BE ADDRESSED WHEN IMPLEMENTING COPRODUCTION An investigation of enabling dimensions on real world cases within healthcare

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Alö; Julia Gustafsson; [2018-08-13]
  Nyckelord :co-production; healthcare; chronic diseases; eHealth; enabling dimensions;

  Sammanfattning : This study investigates what considerations that need to be addressed when implementing coproduction.Because of a growing demand for care, the healthcare sector was applied within this study,to investigate if co-production could become a complement to the traditional healthcare alternative. LÄS MER