Sökning: "Compliance Compulsory Regulation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Compliance Compulsory Regulation.

 1. 1. Har hållbarhetsrapporternas granskningsnivå förändras efter reformeringen av årsredovisningslagen? : - En kvantitativ studie på 1 730 svenska aktiebolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lisa Samuelsson; Katarina Sandå; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Report; Review Level; Compliance Compulsory Regulation ; Debt Ratio; Corporate Size; Industry; Hållbarhetsrapport; Granskningsnivå; Årsredovisningslagen; Reform; Tvingande reglering; Skuldsättningsgrad; Företagsstorlek; Bransch;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om granskningsnivån av hållbarhetsrapporter har förändrats på grund av tvingande reglering, nämligen reformeringen av den svenska årsredovisningslagen 2016. Studien söker även svar på huruvida skuldsättningsgrad, storlek och branschtillhörighet kan förklara granskningsnivån av hållbarhetsrapporter. LÄS MER

 2. 2. The right to health and right to intellectual property in the EU. Analysis of the internal and external policies.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beata Faracik; [2002]
  Nyckelord :Human Rights Law and Intellectual Property Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is very common nowadays to speak of an ''information society'' in which control of information or information based knowledge has replaced control over matter as an ultimate source of economic power. The intellectual creations protected through patents, trade marks, copyrights etc constitute often a huge part of the companies' intangible assets. LÄS MER

 3. 3. Vertical distribution agreements under E.C. competition law -background and the new Block Exemption Regulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Ahlstrand; [2000]
  Nyckelord :EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vertical distribution agreements are favourable for the market. They facilitate distribution and make it more efficient. Moreover, by the appointment of independent distributors, it gets easier for the manufacturer to distribute his goods over a wide geographical area and overcome barriers inherent in international trade. LÄS MER