Sökning: "Comprehensive integrated planning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Comprehensive integrated planning.

 1. 1. PLANERINGSTRADITIONER OCH MOBILITETSPLANER En jämförande studie av urbana mobilitetsplaner och europeiska planeringstraditioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Fröding; [2019-02-14]
  Nyckelord :Europeiska planeringstraditioner; Urbana mobilitetsplaner; Regionalekonomisk planering; Heltäckande integrerad planering; Markanvändningsplanering; Urbanism; European planning traditions; Urban mobility plans; Regional-economic planning; Comprehensive integrated planning; Land use planning; Urbanism;

  Sammanfattning : This thesis examines urban mobility plans with the help of European planning traditions to better understand urban mobility planning in a wider context and provide more knowledge about sustainable urban development. According to the Leipzig Charter, there is a need for more knowledge regarding sustainable urban development, this study aims to provide more knowledge in that area. LÄS MER

 2. 2. WWF: A Transversal Bridging Organization. Exploring the Role of WWF in the Urban Climate Governance Arena.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Sofia Anna Enrica Cavalleri; [2019]
  Nyckelord :urban climate governance; bridging organizations; stakeholder mapping; WWF; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the last years, a lack of trust in multi-lateral agreements has been rising, in part because of the absence of a global legally binding environmental regime, since the end of the Kyoto Protocol. The urban climate governance arena has been emerging as a much more promising scenario for climate action. LÄS MER

 3. 3. Development of a surfing leash : Development of ankle strap, rail saver and quick release

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Enetjärn; [2019]
  Nyckelord :Product development; surfing leash; Karlstad university; mechanical engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to, with the help of supervisors and colleagues, develop a concept suggestion for a surfing leash that is better than the ones found on the market. The purpose was also to create a decision basis for Invencon AB for the continuance of the development of the concept. A planning phase started of the project. LÄS MER

 4. 4. Optimering av vägdataleveranser till den nationella vägdatabasen med hjälp av byggnadsinformationsmodellering

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Burak Atabas; Siho Yildirim; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure; BIM; maintenance; automatisation; feature; GIS; attribute; load template; NVDB; Infrastruktur; BIM; underhåll; automatisering; företeelse; GIS; attribut; laddmall; NVDB;

  Sammanfattning : Trafikverket använder den nationella vägdabatasen, NVDB, för att samla in och hantera levererad vägdata. Den nationella vägdatabasen är därför väldigt avgörande för förvaltning och underhåll av vägar. Trafikverket driver projekt där nya vägar för fordon, cyklister och fotgängare byggs och slutligen tas i bruk. LÄS MER

 5. 5. Balancing use and conservation in marine spatial planning - Perspectives of sustainability and the ecosystem approach in a Swedish context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Sandberg; [2018-03-13]
  Nyckelord :marine spatial planning; the Ecosystem Approach; sustainable development;

  Sammanfattning : The environmental concern and interest in marine resources are growing, which is reflected within marine policies in the European Union. In 2007 the Integrated Maritime Policy (IMP) was adopted, aiming at collecting and integrating marine policies in one framework. LÄS MER