Sökning: "Comprehensive integrated planning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Comprehensive integrated planning.

 1. 1. PLANERINGSTRADITIONER OCH MOBILITETSPLANER En jämförande studie av urbana mobilitetsplaner och europeiska planeringstraditioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Fröding; [2019-02-14]
  Nyckelord :Europeiska planeringstraditioner; Urbana mobilitetsplaner; Regionalekonomisk planering; Heltäckande integrerad planering; Markanvändningsplanering; Urbanism; European planning traditions; Urban mobility plans; Regional-economic planning; Comprehensive integrated planning; Land use planning; Urbanism;

  Sammanfattning : This thesis examines urban mobility plans with the help of European planning traditions to better understand urban mobility planning in a wider context and provide more knowledge about sustainable urban development. According to the Leipzig Charter, there is a need for more knowledge regarding sustainable urban development, this study aims to provide more knowledge in that area. LÄS MER

 2. 2. Optimering av vägdataleveranser till den nationella vägdatabasen med hjälp av byggnadsinformationsmodellering

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Burak Atabas; Siho Yildirim; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure; BIM; maintenance; automatisation; feature; GIS; attribute; load template; NVDB; Infrastruktur; BIM; underhåll; automatisering; företeelse; GIS; attribut; laddmall; NVDB;

  Sammanfattning : Trafikverket använder den nationella vägdabatasen, NVDB, för att samla in och hantera levererad vägdata. Den nationella vägdatabasen är därför väldigt avgörande för förvaltning och underhåll av vägar. Trafikverket driver projekt där nya vägar för fordon, cyklister och fotgängare byggs och slutligen tas i bruk. LÄS MER

 3. 3. Balancing use and conservation in marine spatial planning - Perspectives of sustainability and the ecosystem approach in a Swedish context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Sandberg; [2018-03-13]
  Nyckelord :marine spatial planning; the Ecosystem Approach; sustainable development;

  Sammanfattning : The environmental concern and interest in marine resources are growing, which is reflected within marine policies in the European Union. In 2007 the Integrated Maritime Policy (IMP) was adopted, aiming at collecting and integrating marine policies in one framework. LÄS MER

 4. 4. Ekosystemtjänster i kommunal planering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Louise Borg; [2018]
  Nyckelord :Ecosystem service; biodiversity; environmental quality objectives; milestone target; Swedish planning and building act; local authority comprehensive planning; detailed development plan; implementation contracts; Ekosystemtjänst; biologisk mångfald; miljömålssystemet; etappmål; plan- och bygglagen; översiktsplan; detaljplan; genomförandeavtal;

  Sammanfattning : År 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Så lyder ett av etappmålet som beslutades av regeringen år 2012. LÄS MER

 5. 5. En tid för digitalt deltagande : En fallstudie av kommunala tillvägagångssätt vid medborgardialog i ett allt mer digitaliserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Maja Nordmark; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Comprehensive planning; Citizen participation;

  Sammanfattning : Currently most municipalities in Sweden venture to increase citizen participation in spatial and social planning inquiries. The fact of the matter is that the population’s involvement in such inquiries is continuously decreasing. Where there is some participation, the representation of different socio-­‐economic groups is low. LÄS MER