Sökning: "Computational fluid dynamics"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade orden Computational fluid dynamics.

 1. 1. CFD-simulering av värmeöverföring under upptändningsförlopp av krutraketmotor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Carl-Otto Olsson Sjögren; [2024]
  Nyckelord :Computational Fluid Dynamics; CFD; Anfyrning; upptändning; CFD; strömningslära; värmeöverföring; termisk strålning; krutraketmotor; konvektion;

  Sammanfattning : SAAB Dynamics producerar och utvecklar flertalet produkter som innehåller krutraketmotorer. Krutraketmotorers prestanda är kraftigt beroende av en effektiv upptändning och det är önskvärt att kunna prediktera detta förlopp numeriskt med god noggrannhet. Ingen etablerad simuleringsmetodik existerar i dagsläget. LÄS MER

 2. 2. Wall-Resolved and Wall-Modelled LES for a NACA4412 Wing Profile in OpenFOAM

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Nikolaos Charisoudis; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to perform computational fluid dynamics (CFD) simulationfor an incompressible flow around an airfoil and investigate the aerodynamicproperties for different Reynolds numbers (400, 000 and 1, 000, 000) based on the chordlength, at the moderate angle of attack (AoA) of 5o . For this purpose a detailedevaluation of wall-resolved and wall-modelled large-eddy simulations (LES) wereconducted for the NACA4412 wing profile. LÄS MER

 3. 3. Aerodynamics simulations of Scania trucks using OpenFOAM

  Master-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Ziyi Liu; [2024]
  Nyckelord :Heavy-duty truck; Computational fluid dynamics; Air drag; OpenFOAM;

  Sammanfattning : In the field of heavy-duty vehicles, fuel efficiency and environmental protection are factors that need to be focused on, while the aerodynamic drag generated during vehicle travelling is one of the most influential aspects. This thesis delves into the aerodynamic simulation of Scania trucks using the open-source Computational Fluid Dynamics (CFD) tool, OpenFOAM v2206. LÄS MER

 4. 4. Modelling Micropollutant Removal Through Ozonation in Wastewater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Maximiliano Andrés Oportus Foster; [2023]
  Nyckelord :Micropollutants; water reuse; wastewater treatment models; ozonation; computer modeling; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Proper management of water resources is a key to climate change adaptation and resilience in modern societies. Adequate treatment of wastewater is essential for ensuring the sustainability of the water cycle and the health of the environment and the ecosystems that inhabit it. LÄS MER

 5. 5. Computational Fluid Dynamics and Modeling of a Free Surface Flow

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Mathieu Marmier; [2023]
  Nyckelord :CFD; Free Surface Flow; VOF; STAR-CCM ; Multiphase Simulation; Nuclear Engineering; Fluid Mechanics;

  Sammanfattning : This project deals with the CFD modelling of a free surface flow. The aim is to develop and validate a fast and accurate numerical model for stratified two-phase flows. Volume of Fluid (VOF) multiphase model is employed. The purpose is to use the developed numerical model for the design of an element within a compact nuclear reactor. LÄS MER