Sökning: "Computer Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 559 uppsatser innehållade orden Computer Sweden.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. Simulering av effekten av taktiska val och byggnadens egenskaper vid insats i garage under mark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Oscar Svensson; [2021]
  Nyckelord :Garagebrand; simulering; räddningstjänst; brandgasventilation; PPV-fläkt; FDS; bilbrand; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fires in underground parking garages in the recent years are believed to have increased in severity and poses a safety problem for Swedish fire and rescue services. Among the suspected reasons for the increased severity is an increase in time before an internal operation is initiated by the fire and rescue services. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av bygglovsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Enes Novljakovic; Lazar Rajovic; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Bygglovsprocess; BIM; PBL; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trots att Sverige är ett land som brukar ligga i framkant av teknologisk utveckling och digitalisering så kan den svenska bygglovsprocessen anses vara förlegad jämfört med hur processen ser ut i andra länder. Medan många länder världen över erbjuder möjligheten att skicka in digitala BIM-filer (Building Information Modelling), så erbjuder svenska kommuner på sin höjd möjligheten att e-posta in handlingar i PDF-format. LÄS MER

 4. 4. Optimisation of Run of River Production Forecasting Using Aiolos Forecast Studio

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Amer Al-Qes; [2020]
  Nyckelord :Run of river hydropower plants; power production forecasting; Aiolos forecast studio; model accuracy assessment analysis and power market.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hydropower is simply the largest source of renewable energy in the Nordic countries, where It compose around 90% of power production in Iceland, 70% in Norway, 40% in Sweden and 20% in Finland. Mountainous terrain and abundance in the surface water is a significant contributing factor in hydropower production. LÄS MER

 5. 5. Implementation of Swedish Risk Assessment Guidelines in Kodaikanal, India : A Study of Mercury Contamination in an Area Near a Former Thermometer Factory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Lindholm; Carin Hayer; [2020]
  Nyckelord :Mercury contamination; Thermometer Factory Kodaikanal; Risk Assessment in Sweden; Risk Assessment in India; Environmental Legislation; Remediation Methods; Sustainable Development Goals;

  Sammanfattning : The aim of the project was to make a detailed risk assessment using Swedish guidelines for a factory site in Kodaikanal, South India, and a nearby village called Vellagavi. The study areas were chosen due to previous records of mercury contamination on the factory site and a possible spread to Vellagavi. LÄS MER