Sökning: "Computer vision"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade orden Computer vision.

 1. 1. Deep Learning for Point Detection in Images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Björn Runow; [2020]
  Nyckelord :Deep learning; Point detection; U-Net; UNet ; HRNet; FCN; Weighted Hausdorff distance; EU-pallet; Computer vision;

  Sammanfattning : The main result of this thesis is a deep learning model named BearNet, which can be trained to detect an arbitrary amount of objects as a set of points. The model is trained using the Weighted Hausdorff distance as loss function. BearNet has been applied and tested on two problems from the industry. LÄS MER

 2. 2. Cascade Mask R-CNN and Keypoint Detection used in Floorplan Parsing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Eklund; [2020]
  Nyckelord :mask r-cnn; cascade r-cnn; cascade mask r-cnn; floorplan; floorplans; computer vision; CNN; convolutional neural networks;

  Sammanfattning : Parsing floorplans have been a problem in automatic document analysis for long and have up until recent years been approached with algorithmic methods. With the rise of convolutional neural networks (CNN), this problem too has seen an upswing in performance. LÄS MER

 3. 3. AI-vision som tillämpning i en stålindustri : Med inriktning på objektdetektering & bildklassificering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Jakob Wenger; [2020]
  Nyckelord :AI-vision; Artificial intelligence; Deep learning; Object detection; Image classification; AI-vision; Artificiell intelligens; Djupinlärning; Objektdetektering; Bildklassificering;

  Sammanfattning : I takt med att industri 4.0 sveper över dagens industrier så utvecklas tillämpningsområden inom artificiell intelligens (AI). En relativt nyfunnen tillämpning som vanligen benämns AI-vision eller Computer-vision, inom detta arbete har benämningen AI-vision valts. LÄS MER

 4. 4. FPGA acceleration of superpixel segmentation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Författare :Magnus Östgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Superpixel segmentation is a preprocessing step for computer vision applications, where an image is split into segments referred to as superpixels. Then running the main algorithm on these superpixels reduces the number of data points processed in comparison to running the algorithm on pixels directly, while still keeping much of the same information. LÄS MER

 5. 5. From Body Parts Responses to Underwater Human Detection: A Deep Learning Approach

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Wenjie Zhan; Maowei Zheng; [2020]
  Nyckelord :Deep learning; human body parts detection; underwater human detection;

  Sammanfattning : Context. Underwater human detection has been an important problem in computer vision areas. Body part-based models could gain good performance in on-land human detection with occlusion existing scenarios. This thesis explores the feasibility of human body parts detection in underwater environment. LÄS MER