Sökning: "ComputerSweden"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ComputerSweden.

  1. 1. Hur AI diskuteras i fackpressen : Ett försök till tematisk analys av AI-artiklar på computersweden.idg.se

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Fredrik Björling; [2019]
    Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; ComputerSweden; fackpress;

    Sammanfattning : Abstract   Artificiell Intelligens, eller AI, är ett ord som ofta nämns i datalitteraturen nu för tiden. Så har det också varit vid några tillfällen förr i datorernas historia, men då har förväntningarna inte infriats. LÄS MER