Sökning: "Concept Cartoons"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Concept Cartoons.

 1. 1. "Jag har det i hjärnan men det kommer inte ut" : En kvalitativ studie i matematik som undersöker om Talk Moves kan hjälpa elever i årskurs två att samtala kring en Concept Cartoons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Lisa Lyrhem; Linnéa Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Matematik; samtal; frågor; modelleringsförmåga; subtraktion; klassrumsklimat; Talk Moves; Concept Cartoons;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever ges för lite tid att samtala om matematik, både hemma och i skolan. Att kunna föra resonemang är något som visat sig vara viktigt såväl i skolan som för övriga livet. LÄS MER

 2. 2. Concept Cartoons : En kvalitativ studie kring elevers och lärares upplevelse av Skolverkets material, Concept Cartoons.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Niklas Nygren; [2017]
  Nyckelord :Concept Cartoons; Skolverket; Bedömning; NO-undervisning.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om det naturvetenskapliga materialet, Concept Cartoons. Materialet är publicerat av Skolverket och tanken är att det ska användas som inspirationsmaterial, diskussionsunderlag och bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena. LÄS MER

 3. 3. Jag fattar vad du menar – en empirisk studie om elevkommunikation och Concept Cartoons® i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Diana Crebello Nergården; Josefine Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Concept Cartoons®; elevkommunikation; kvalitet; matematik; sociala processer;

  Sammanfattning : Forskningen om Concept Cartoons® och matematik är begränsad, varför forskningsfältet behöver kompletteras med kunskaper kring arbetsmetodens praktiska tillämpning i matematik. Syftet med detta arbete är att utreda karaktären hos den elevkommunikation som föranleds av metoden, därtill om den tentativa utformningen av Downings modell är tillämplig för att bedöma elevsamtalens kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Concept cartoons som diskussionsunderlag i NO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Sandström; Suzana Ristic; [2016]
  Nyckelord :Concept cartoons; cumulative talk; disputational talk; exploratory talk; gruppdiskussion; NO-undervisning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att få en djupare förståelse för hur concept cartoons påverkar elevers gruppdiskussioner och bidrar till deras lärande i NO-undervisningen. Eftersom vår utbildning inriktar sig mot elever i årskurs F-3, har vi valt att återspegla detta i vår studie. LÄS MER

 5. 5. Lyckliga i alla sina dagar? : Makt, kön och heterosexualitet i tre Disneyfilmer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Nordström; [2015]
  Nyckelord :Power; Gender; Heterosexuality; Discourse; Disney; Popular culture; Cartoons; Kön; Makt; Heterosexualitet; Diskursanalys; Disney; Populärkultur; Tecknad film;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to examine the ways in which the constructions of heterosexuality and gender in three Disney movies about princesses affect the power relations between men and women in the movies, and how discourses on gender and heterosexuality have changed over time. Research questions were:How do characters in the movies talk about gender and heterosexuality?How does the interplay between gender and heterosexuality affect the power relations between men and women in the movies?What are the likenesses and differences between movies from different time periods?Discourses were mapped out using a model based on Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s political theories. LÄS MER