Sökning: "Concept Generation"

Visar resultat 1 - 5 av 828 uppsatser innehållade orden Concept Generation.

 1. 1. Tv-generationen - Kvinnor födda på 50-talet berättar om tv-mediet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Magnus Sjöberg; [2021-02-23]
  Nyckelord :Narrative analysis; Memories; Shared concepts; Positions; Lifelines; Time; Generation;

  Sammanfattning : This study is an analysis of eight womens memories and stories about TV. All of theinformants were born in the 1950:s and they are all senior citizens today. Through theirindividual stories about the medium they say something about who they are, both as a groupand as individuals. LÄS MER

 2. 2. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av ryggskydd för skid- och snowboardåkning : Konceptutveckling för att implementera funktioner utefter användarnas önskemål

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nadine Flink; [2021]
  Nyckelord :Design; ryggskydd; innovation; vidareutveckling; skid- och snowboardåkning;

  Sammanfattning : Rapporten är en dokumentation av ett projektarbete som genomförts under våren 2021 inom kursen examensarbete för högskoleingenjör i innovationsteknik och design på Karlstads universitet. Examinator för kursen är Leo de Vin och handledare Monica Jakobsson. LÄS MER

 4. 4. Developing a grading tool for sustainable design of structural systems in buildings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Andres Oswaldo Zabala Mejia; [2021]
  Nyckelord :Construction; Design for Deconstruction; Design for Adaptability; Material efficiency; Structural Design; Sustainability.;

  Sammanfattning : Construction is known for consuming large quantities of raw materials and high amounts of energy. In 2018, the construction industry was responsible for 6% of global energy consumption, 11% of global CO2 emissions, and approximately 36% of the total waste in the European Union. LÄS MER

 5. 5. Produktutveckling för framtidens arbetsplatser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Philip Ohlin; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; konceptgenerering; CAD; distansarbete; arbetsenhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Companies have implemented major changes due to the recommendations of remote work introduced by the Swedish Public Health Agency as a result of the Covid-19 pandemic. Remote work has rapidly increased, and the forecast is that this flexible working method will remain. LÄS MER