Sökning: "Concrete factors"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade orden Concrete factors.

 1. 1. Syrian Secondary Migration : A study on push and pull factors behind the irregular migration of Syrians from Turkey to Europe

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Mohamad Kouider; [2021]
  Nyckelord :Syrian migrants; Turkey; push-pull factors; social network theory; secondary migration; Europe;

  Sammanfattning : This research aims to gain a detailed understanding of the push and pull factors that lead many Syrians in Turkey to migrate to Europe. Syrians are pushed to migrate for various reasons, including socio-economic difficulties in Turkey. LÄS MER

 2. 2. ANTIRASISM I GYMNASIESKOLAN : En intervjustudie om samhällskunskapslärares uppfattningar och implementeringar av ett antirasistiskt uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Olsson; [2021]
  Nyckelord :The school s anti-racist mission; anti-racism; social studies teacher; upper secondary school; Michael Lipsky; grassroots bureaucracy; Emma Arneback; action orientations; semi-structured interview method;

  Sammanfattning : The school has an anti-racist mission where teachers, especially social studies teachers, have a central role. Previous research shows, however, that the school often lacks in counteracting racism, which raises questions about how teachers see racism as a phenomenon and school as an anti-racist place. LÄS MER

 3. 3. “Even if they live a destructive life, at least they won´t die” A qualitative study of how social workers at housing facilities for individuals in homelessness and substance abuse perceive and act upon violence against women

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Vilhelmina Tuxen-Meyer; [2020-09-10]
  Nyckelord :Homelessness; Substance abuse; Housing facility; Shelter; Housing; Women; Violence against women; Intimate partner violence; Sweden.;

  Sammanfattning : The aim of this study is, from a Swedish point of view, to investigate and analyse how social workers at housing facilities for people in homelessness and substance abuse perceive and act upon violence against women. Previous research demonstrates that women in substance abuse are more commonly subjected to violence than women without substance abuse. LÄS MER

 4. 4. Snitches Enriches - ESTABLISHING GUIDELINES FOR INTERNAL WHISTLEBLOWING SYSTEMS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Balsa Medojevic; Emilia Milojkovic; [2020-07-23]
  Nyckelord :Internal Whistleblowing System; Whistleblower; EU-directive 2019 1937; Hotlines; Whistleblowing Framework; Guidelines for Whistleblowing Systems;

  Sammanfattning : The main objective of this study is to generate a set of guidelines aimed to provide practicalityfor organizations looking to implement or enhance their internal whistleblowing system. Theguidelines will serve as a direct response to EU-directive 2019/1937 entering into force in 2021. LÄS MER

 5. 5. Svavelväteproblematiken i svenska spillvattensystem : En studie i hur olika åtgärder har fungerat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Clara Spengler; [2020]
  Nyckelord :Hydrogen sulphide; sewage systems; wastewater; odour; svavelväte; avloppssystem; avloppsvatten; odör;

  Sammanfattning : Svavelväte, H2S, är en giftig och illaluktande gas. Den karakteristika ''ruttet ägg''-lukten kan kännas redan 0.02ppm och det hygieniska gränsvärdet för exponering under en arbetsdag ligger på 5ppm, enligt arbetsmiljöverkets restriktioner. LÄS MER