Sökning: "Concrete"

Visar resultat 1 - 5 av 2477 uppsatser innehållade ordet Concrete.

 1. 1. Is Searle a Property Dualist?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Felix Schröder; [2019]
  Nyckelord :John Searle; biological naturalism; reduction; consciousness; property dualism; mental causation; causality; physicalism; philosophy of mind; epiphenomenalism; overdetermination;

  Sammanfattning : It has often been argued that John Searle’s theory of mind, biological naturalism, due to its commitment to mental irreducibility amounts to no more than disguised property dualism. I suggest that a thorough analysis of Searle’s somewhat unusual views on the nature of reduction reveals this irreducibility to be not a metaphysical relation between mental properties and physical but one concerned only with the semantics of the respective terms used to refer to these. LÄS MER

 2. 2. Barnavården år 1900-1940: Ett offentligt uppdrag eller privat angelägenhet? : En lokalstudie över barnavårdsnämnden i Karlstad stad och Karlstad landsförsamling genom ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Melissa Quach; [2019]
  Nyckelord :barnavård; karlstad stad; karlstad landsförsamling; makt;

  Sammanfattning : The following essay is conducted both from a local perspective in Sweden. The source material used have been analyzed through a power-theory drawn by professor Raymond Angelo Belliotti who has a Ph.D in philosophy. LÄS MER

 3. 3. Penningtvätt och den brottsliga verksamheten : Konkreta omständigheter utan precision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bijan Yousefi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Theoretical study of anisotropic effects in crystal growth on the example of concrete and calcium oxalate monohydrate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Vilhelm Ekberg; [2019]
  Nyckelord :anisotropic crystal growth; COM; C-S-H; PM6; ReaxFF$_{ textrm{SiO}}$; organizing molecular matter; nanochemistry; nanokemi; Chemistry;

  Sammanfattning : While many crystals, both natural and artificial, grow isotropically, there are examples of crystals growing anisotropically. The aim of this theoretical study was to confirm the growth modes displayed by three different crystals, representing 3D, 2D and 1D structures. LÄS MER

 5. 5. Abstrakta och konkreta ting i geometrilandskapet : Varför elever i årskurs 7-9 har lätt och svårt i geometriområdet samt vad läraren gör för att underlätta elevernas förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Isabel Frostne; [2019]
  Nyckelord :geometriundervisning; högstadiet; undervisningsmetoder; svårigheter;

  Sammanfattning : Geometry is an area in mathematics that is considered not abstract, on the contrary from other areas in mathematics. As geometry is considered an unabstracted area in mathematics, why has students around the world difficulties with geometry? TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) has shown that Swedish students in 8th grade has difficulties in algebra and geometry. LÄS MER