Sökning: "Condensation"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet Condensation.

 1. 1. Att få grepp om begrepp : En kvalitativ studie av gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Madeleine Carlzon; [2019]
  Nyckelord :Mathematics didactics; trigonometry; conceptual understanding; the unit circle; high school students; Matematikdidaktik; trigonometri; begreppsförståelse; enhetscirkeln; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri. Eleverna, som samtliga läser Ma 4, besvarade anonymt två frågeformulär där det ena bestod av en öppen fråga, medan det andra var upplagt som ett test med uppgifter att lösa. LÄS MER

 2. 2. Cloud Observations at a Coastal site – Analysis of Ceilometer Measurements from Östergarnsholm, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Aron Stenlid; [2019]
  Nyckelord :Ceilometer; Stratocumulus; cloud base height; LCL; DLS; upwelling; cloud cover;

  Sammanfattning : In this study, four and a half months of ceilometer data from Östergarnsholm are used to analyze cloud related to processes in the boundary layer. Measurements are divided into two categories, which are defined by wind direction: a continental and a marine sector. LÄS MER

 3. 3. Early season BVOC emission for young potted Norway spruce (Picea abies)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Erica Jaakkola; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; BVOC; Norway spruce; PTR-TOFMS; photosynthesis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biogenic volatile organic compounds (BVOC) are emitted naturally from the biosphere to the atmosphere and are a part of the global carbon emissions. BVOCs are contributing to around 5-10% of the total net carbon exchange to the atmosphere. LÄS MER

 4. 4. Våld inom vården : Våld mot sjuksköterskor skapar lidande för patienten- en empirisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Johansson; Sara Elmenzel; [2018]
  Nyckelord :Abuse; communication; custodial care; patient security; violent patients; Kommunikation; lidande; tvångsvård; våld; våldsamma patienter; övergrepp;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. LÄS MER

 5. 5. Det är någonting som finns med en hela livet. En kvalitativ studie om utsatthet för gatuvåld.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Brottsofferstöd; Copingstrategier; Polisens bemötande; Psykisk ohälsa; Sekundär viktimisering; Viktimologi; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen visar att brottsoffer och förövare ofta är samma person och att utsättas för gatuvåld som ung kan leda till både kortvarig och långvarig psykisk påverkan inom en rad olika problemområden. Syfte: Att undersöka vuxna individers upplevelse och uppfattning av att ha blivit utsatt för gatuvåld som ung, med fokus på rättsväsendet, brottsofferstöd, psykisk ohälsa, kriminalitet, bearbetning och behov. LÄS MER