Sökning: "Condominium prices"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Condominium prices.

 1. 1. Ungdomar på bostadsmarknaden : En metastudie om unga vuxnas förutsättningar på bostadsmarknaden med startlån som alternativ lösning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Benjamin Karacic; [2022]
  Nyckelord :Youngsters; starting loan; FA-regions; condominium; tenancy; Ungdomar; startlån; FA-regioner; bostadsrätt; hyresrätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oavsett ägandeform är det idag en utmaning för unga vuxna att lämna föräldrahemmet.Detta är resultatet av en icke fungerande bostadsmarknad som förvisso genomgått stora förändringarsedan införandet av bostadsrätt som ägandeform. LÄS MER

 2. 2. The effect of rising interest rates on Swedish condominium prices.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Emil Bengtsson; Simon Påhlman; [2021-02-10]
  Nyckelord :Condominium prices; mortgage rate; interest rate; inflation; unemployment; GDP; equity wipe out; confidence; Animal spirit; VECM; Sweden; rising interest rate;

  Sammanfattning : This study examines the effects of rising interest rates on condominium prices in Sweden using the Vector Error Correction Model (VECM). There have been several studies across the globe that have examined the relationship between house prices and interest rates, while the condominium segment has not been greatly covered. LÄS MER

 3. 3. Coronapandemins effekter på den svenska bostadsmarknaden : En studie av bostadsrättspriser i Uppsala kommun.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Julia Ström; Molly Bernhardsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Condominium prices; Uppsala; Credit restrictions; GDP; Covid-19; Bostadsrättspriser; Uppsala; Kreditrestriktioner; BNP;

  Sammanfattning : Den 11 mars 2020 klassades Coronaviruset som en pandemi och har sedan dess kommit att påverka såväl den svenska ekonomin som arbetslöshet och bostadsmarknad. Till följd av Coronapandemin sköts allt fler jobb på distans och efterfrågan på större bostäder har ökat. LÄS MER

 4. 4. Attefallshus upplåtna med bostadsrätt : En undersökning om incitamenten för att bosätta sig i Attefallshus, dagens prisläge och hur dessa påverkas av bostadens avstånd till centrala Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Miranda Jenkins; Ebba Petersson; [2021]
  Nyckelord :Attefallshus; Condominium; Accessory dwellings; Proposition; Starting clearance; Housing shortage; Attefallshus; Bostadsrätt; Komplementbostadshus; Proposition; Startbesked; Bostadsbrist;

  Sammanfattning : Befolkningsutvecklingen har de senaste åren gått och går fortfarande snabbare än bostadsbyggandet i Sverige vilket gjort att det råder bostadsbrist i stora delar av landet. Som värst är det i storstadsregionerna. LÄS MER

 5. 5. Hur kompletterar råa bostadsrätter bostadsmarknaden?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Annie Carman; Moa Lotzke; [2021]
  Nyckelord :Rå bostadsrätt; traditionell bostadsrätt; färdigställande; bostadsmarknad; flexibel bostad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den svenska byggnationen och utbudet av bostäder har länge varit homogent då bostäder utformats på samma sätt under lång tid. Det byggs för få bostäder samtidigt som konkurrensen är låg mellan bostadsutvecklarna vilket är en faktor till höga bostadspriser på marknaden. LÄS MER