Sökning: "Condominium"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Condominium.

 1. 1. Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Engholm; Philip Kniis; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; Solar cell; Green property refinement; Economic profitability; Fastighetsutveckling; Solceller; Grönfastighetsförädling; Ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. LÄS MER

 2. 2. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 3. 3. En sammanställning av studentuppsatser inom bostadsrättsfinansiering

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henry Toma; Theo Björk; [2020]
  Nyckelord :Real estate investments; Financing; Condominium; Fastighetsinvesteringar; Finansiering; Bostadsrätter;

  Sammanfattning : Finansiering på den svenska fastighetsmarknaden har sett en förändring från innan finanskrisen till nu. Detta gäller både för privatpersoners finansiering av bostadsköp till fastighetsbolagens finansiering för projekt och tillväxt. Detta har skapat en förändring i vart man finner sitt kapital till finansiering. LÄS MER

 4. 4. Ägarlägenhet och bostadsrätt : En stuide om bostadskostnader förknippade medägarlägenheter och bostadsrätter samt hur dessa påverkas av olika räntenivåer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Eric Rhenman Österholm; Sebastian Hult; [2020]
  Nyckelord :Condominium; Owner-occupied apartment; cost of housing; interest rate; Bostadsrätt; ägarlägenhet; bostadskostnader; ränta;

  Sammanfattning : Den 1 maj 2009 infördes lagreglerna som tillåter bildande av ägarlägenheter, en för Sverige ny upplåtelseform. Till skillnad mot bostadsrätten innebär ett köp av en ägarlägenhet ett direkt ägande av en fastighet, närmare bestämt en ägarlägenhetsfastighet. LÄS MER

 5. 5. HOMESTYLING + MÄKLARE = SANT? - En kvalitativ studie om hur homestyling påverkar fastighetsmäklarens tjänsteerbjudande

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Antonia Alan; Elin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Home Staging; Real Estate Agent; Service Marketing; Decision-Making Process; High-Involvement Purchase;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to describe how real estate agents use home staging as a marketing tool and whether it is in line with the seller's decision-making process in a condominium sale. The phenomenon is considered interesting to study since a housing transaction is a major financial decision for most households. LÄS MER