Sökning: "Conference tool"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Conference tool.

 1. 1. Innovationsimplementering under kris : En kvalitativ fallstudie med påtvingad implementering av digitala konferensverktyg som reaktion av anpassning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Forsblom; Nikita Tzonov; [2021]
  Nyckelord :Innovation; implementation; consult; covid-19; Innovation; implementation; konsult; covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur en svensk konsultbyrå som arbetar både internt och externt har implementerat digitala konferensverktyg som har blivit påtvingade av Covid-19 pandemin. Studien bygger på en kvalitativ fallstudie där totalt sex digitala intervjuer gjordes med tre konsulter, en konsultchef, en kommunikationschef och en försäljningschef. LÄS MER

 2. 2. “We survive or we sink together” : A Discursive Study of Argumentation by Small Island Developing States Leaders in a Climate Change Context

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Berg; [2021]
  Nyckelord :Personal pronouns; Climate Change; Small Island Developing States; Pacific Islands; Climate Change Discourse; Conference of the Parties; United Nations;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the discursive use of first person plural pronoun we through a discourse analysis of the variety of arguments by leaders of Pacific Island States in political debates, specifically within a climate change context. The research question is “How do political leaders of Pacific Island states make discursive use of the first person plural pronoun we in political debates in a climate change context?” By using a textual discourse analysis to study statements made by Pacific Island leaders at the UN Conference of the Parties, the investigation finds a wide variety of argumentation styles and pronominal choices. LÄS MER

 3. 3. Worshipping on Zoom: A Digital Ethnographic Study of African Pentecostals Churches and their Liturgical Practices during Covid-19

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Giuseppina Addo; [2020]
  Nyckelord :African Pentecostal; Affect theory; Covid 19; Affordance theory;

  Sammanfattning : Drawing on theoretical concepts of affordance and affect, and by conducting a digital ethnographic research on African Pentecostal communities in Northern Italy, the research analyses how offline liturgical practice are translated in online platforms such as Zoom and Free Conference Call during the Covid-19 global pandemic. It is argued that online affordances such as the chat box and emojis are used by believers to communicate affective moments during worship services, while the mute button is used as a tool by leaders to wield their power to restore order and surveillance. LÄS MER

 4. 4. Concurrent generation of melody and lyrics by recurrent neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pietro Bolcato; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work proposes a conditioned recurrent neural network architecture forconcurrent melody and lyrics generation. This is in contrast to methods thatfirst generate music and then lyrics, or vice versa. LÄS MER

 5. 5. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER