Sökning: "Conference tool"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Conference tool.

 1. 1. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER

 2. 2. Teknik för dokumentering avmöten och konferenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Milan Stojanovic; [2019]
  Nyckelord :Speech-to-text; Speaker recognition; Software development; Architechture; Design; Conference tool; Tal-till-text; Talarigenkänning; Systemutveckling; Arkitektur; Design; Konferensverktyg;

  Sammanfattning : Documentation of meetings and conferences is performed at most companies by one or more people sitting at a computer and typing what has been said during the meeting. This may lead to typing mistakes or incorect perception by the person who records. The human factor is quite large. LÄS MER

 3. 3. Efficient Autonomous Exploration Planning of Large-Scale 3D-Environments : A tool for autonomous 3D exploration indoor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Magnus Selin; [2019]
  Nyckelord :Exploration; Planning; Sensors; Uncertainty; Drones; Mobile robots; Path planning;

  Sammanfattning : Exploration is of interest for autonomous mapping and rescue applications using unmanned vehicles. The objective is to, without any prior information, explore all initially unmapped space. We present a system that can perform fast and efficient exploration of large scale arbitrary 3D environments. LÄS MER

 4. 4. Möten i digitaliserade terapirum : En studie om upplevelser av den terapeutiska relationen över videolänk.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Michaela Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Keywords: Therapeutic Relationship; Videoconference-tools; Skype; Digitalization; Emotional Bond; Psychotherapy; Alliance; Online; Social Work; Symbolic Interactionism; Communication; Dramaturgical Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Michaela Jonsson Title: Meeting through the lens: A study addressing the experiences of therapists who practice their work through video-conference tools. Supervisor: Martin Bergström Assessor: Eva Palmblad In the last two decades, the social work field has expanded its venues to reach digital platforms. LÄS MER

 5. 5. ”In this case FIFA is the damaged party” : En kvalitativ analys av FIFA:s kriskommunikationsstrategier och retoriska uttryck i samband med mutskandalen 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annika Fransson Wetter; [2019]
  Nyckelord :Fifa; corruption; organizational culture; confidence crisis; crisis communication strategies; rhetoric; reconstruction; Fifa; korruption; organisationskultur; förtroendekris; kriskommunikationsstrategier; retorik; återuppbyggnad;

  Sammanfattning : En kris kan drabba vilken organisation som helst, när som helst. Om krisen har orsakats av medlemmar inom organisationen, är det mycket troligt att organisationen även får genomgå en organisatorisk förtroendekris. Följande studie behandlar Féderation Internationale de Football Associations (Fifa:s) mutskandal som uppdagades våren 2015. LÄS MER