Sökning: "Conflict management"

Visar resultat 1 - 5 av 744 uppsatser innehållade orden Conflict management.

 1. 1. “Oro är ju en känsla”. Förskollärares resonemang och emotioner inför upprättandet av orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Källén; [2022]
  Nyckelord :Preschool teachers; reporting child abuse and neglect; social work; sociology of emotions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Preschool teachers in Sweden are in a unique position to detect child abuse, which they subsequently are obliged to report to social services, according to Swedish law. However, previous research has shown significant underreporting amongst Swedish preschool teachers. LÄS MER

 2. 2. Lärares perspektiv på konflikter mellan högstadieelever: : En kvalitativ studie om konflikt och konflikthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emilia Pettersson; Johanna Reinwalds; [2022]
  Nyckelord :conflict management; high school teachers; adolescent; communication; conflict; konflikthantering; högstadielärare; ungdomar; kommunikation; konflikt;

  Sammanfattning : Lärare har en betydelsefull roll inom skolan att inte bara undervisa eleverna utan att hjälpa dem att trivas och må bra i den sociala miljön. För att eleverna ska känna sig trygga i skolan behöver lärare ständigt jobba med konflikthantering vilket kan vara en stor utmaning, speciellt i arbetet med tonåringar. LÄS MER

 3. 3. Att leda med hjärna eller hjärta : En studie om chefers upplevelser och känslomässiga hantering av rollkonflikter i studentorganisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dennis Leach; Elisa Soler; [2022]
  Nyckelord :Konflikt; Roller; Känslor; Studentorganisationer; Chefer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur privata relationer påverkar en chef i en studentorganisations hantering av mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen. Likaledes hur dessa chefer hanterar den inre konflikten mellan vänskaps- och chefsrollen. LÄS MER

 4. 4. Rum för kontemplation i staden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Nilsson; Josefina Granberg; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; kontemplation; transcendens; rum för eftertanke; Galatheas hage; Östra kyrkogården; Nordisk Djungel;

  Sammanfattning : Det tycks bli allt svårare att hitta stunder i vardagslivet där en kan stanna upp, koppla från och koppla av från alla de krav och intryck som stadens höga tempo utgör i dagens moderna samhälle. Med rådande brist på grönområden, börjar allt fler platser för stillhet och reflektion försvinna till fördel för ”multifunktionella” miljöer. LÄS MER

 5. 5. Att hantera konflikter i förskolan : En studie gällande rektorers ledarskap och sätt att arbete med konflikthantering inom arbetslagen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Sandström; [2022]
  Nyckelord :workplace conflicts; preschool; conflict management; leadership; principal.; Arbetsplatskonflikter; förskola; konflikthantering; ledarskap; rektor;

  Sammanfattning : In this study, the purpose is to make visible how the principal works with conflicts that arise within the work teams at the preschool, what strategies/ methods the principal uses in conflict management and what the principal´s leadership contributes to the work with conflict managment. Five principals from three diffrent municipalities in Sweden were interviewed in the work. LÄS MER