Sökning: "Connell"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet Connell.

 1. 1. Maskuliniteter i den Hebreiska Bibelns kallelser Ett narratologiskt maskulinitetskritiskt studium av mansnormer i den Hebreiska Bibeln

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Helleberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :hegemony; hegemonic masculinity; dyadic personality; modal personality; performativity; gender; narratological criticism; narrator; narrative; narratee;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to conduct a Masculine Critical and Narratological study of the Callings of King Saul, King David, and the Prophet Moses. I want to know:• In what way are the characters masculine?• What are the differences between the male characters of the Narratives?• Is it obvious from the Calling Narratives if a character is a good leader if he is masculine?The theoretical framework is based on Judith Butler’s “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” (1988), Bruce J. LÄS MER

 2. 2. Maskuliniteter i den Hebreiska Bibelns kallelser Ett narratologiskt maskulinitetskritiskt studium av mansnormer i den Hebreiska Bibeln

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Helleberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :hegemony; hegemonic masculinity; dyadic personality; modal personality; performativity; gender; narratological criticism; narrator; narrative; narratee;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to conduct a Masculine Critical and Narratological study of the Callings of King Saul, King David, and the Prophet Moses. I want to know:• In what way are the characters masculine?• What are the differences between the male characters of the Narratives?• Is it obvious from the Calling Narratives if a character is a good leader if he is masculine?The theoretical framework is based on Judith Butler’s “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” (1988), Bruce J. LÄS MER

 3. 3. “Ger du pengarna till mannen så kan du ju bara slänga dem i sjön” : En kvalitativ studie om hur jämställdhet och genus konstrueras inom verksamheten ekonomiskt bistånd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Erika Hansson; Amanda Persson; [2021]
  Nyckelord :social work; financial assistance; payment methods; gender; gender equality;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the handling process within financial assistance from a gender equality perspective, in order to problematize and create a deeper understanding of notions of gender in the social services. The different working methods of the social services were compared with the politically based gender equality goals. LÄS MER

 4. 4. My loneliness is killing me (and everyone else) : En kvalitativ studie om hur incels diskuterar våld online

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Rosa Auf der Strasse; Ebba Philipson; [2021]
  Nyckelord :Incels; Violence; Strain; Masculinity; Stigma; Misogyny; Internet forums; Incels; Våld; Strain; Maskulinitet; Stigma; Kvinnohat; Internetforum;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur incels talar om våld, vilken betydelse våld har för incel-kulturen och incels identitetsskapande. Incels är ett relativt nytt fenomen, som ägnats mer uppmärksamhet i samband med ett antal våldsamma incel-attacker under 2010-talet. LÄS MER

 5. 5. Bra karl reder sig själv...? : En kvalitativ studie av mäns ensamhet med perspektiv från yrkesverksamma på kriscentrum för män

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lena Mossegård; [2021]
  Nyckelord :Loneliness; Social isolation; Gender disparities; Men; Ensamhet; Social isolering; Könsskillnad; Män;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka mäns ensamhet med perspektiv från yrkesverksamma på kriscentrum för män. Studien avser också undersöka hur och om dessa centrum arbetar med problematiken och om det går att identifiera kopplingar mellan den rådande mansnormen och mäns ensamhet. LÄS MER