Sökning: "Conny Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Conny Andersson.

 1. 1. Beslutsfattande vid övergången till multikanal företag : En kvalitativ studie om resonemanget inför beslutet att anskaffa e-handel

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Conny Andersson; Victoria Jörgensen; [2020]
  Nyckelord :Beslutsteori; rationellt beslutsfattande; begränsat rationellt beslutsfattande; resursbaserat synsätt; marknadsbaserat synsätt; små företag; multikanal företag; e-handel;

  Sammanfattning : Omvärlden förändras allt snabbare på grund av den ökade globaliseringen som råder, detta har lett till att organisationer ofta verkar på dynamiska och instabila marknader. Företag behöver därför alltmer anpassa sig efter utvecklingen som sker, vilket innebär att de ställs inför komplexa och omfattande beslut som är avgörande för dess fortsatta existens. LÄS MER

 2. 2. Mapping, development and optimization of internal logistics in a multi-stage production facility

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Nils Jönsson; Björn Hofbard; [2018]
  Nyckelord :Logistics; value stream mapping; gemba walk; warehouse layout; lean production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Mapping, development and optimization of internal logistics in a multi- stage production facility Authors: Nils Jönsson and Björn Hofbard Supervisors: Eva Berg, Department of Industrial Management and Logistics. Conny Andersson, Sandvik Background: In highly dynamic and competitive environments, supply chain management and logistics can create important advantages against competitors. LÄS MER

 3. 3. Design of the Modelica Library VehProLib with Non-ideal Gas Models in Engines

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FordonssystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Conny Andersson; [2015]
  Nyckelord :Modelica; VehProLib; Gas modeling; Library Design; Turbo; Turbocharger; Modeling; Gas Modeling;

  Sammanfattning : This thesis covers the reconstruction and the redesign of the modeling library VehProLib,which is constructed in the modeling language Modelica with help of the modeling toolWolfram SystemModeler. The design choices are discussed and implemented. LÄS MER

 4. 4. Developing an SBVR grammar with content assist support for validation of business rules

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Conny Andersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes the process of developing a dynamic grammar for validation of business rules that follow the SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Rules) standard. The SBVR rules provide a high-level approach to structure the logic of a business or organisation. LÄS MER

 5. 5. A Bird-watching Database System

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Conny Andersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report  describes in detail the working process of constructing a normalized relational database with an associated graphical user interface, based on raw data data sets in CSV-format acquired from the Avian Knowledge Network. The data files contained the bird sightings from the year 2009 in North America. LÄS MER