Sökning: "Conny Bengtsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Conny Bengtsson.

 1. 1. Ersättning av fossilt bränsle i värmeproduktion: Pulverbrännare till befintliga oljepannor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Conny Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :Woodpowderburner; peak load boilers; converting; renewable energy; district heating; Träpulverbrännare; spetslastpannor; konvertering; förnybar energi; fjärrvärme;

  Sammanfattning : Vi står inför en förändring, att minska vårt beroende av fossil energi till förmån för en ökad användning av förnybar energi. Incitament i form av ökade punktskatter på fossilt bränsle påskyndar omställningen för företag till förnybar energi och- eller energieffektivisering av sin produktion. LÄS MER

 2. 2. Energianalys av luftbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Conny Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :energy efficiency; electric efficient; air treatment; ventilation; energieffektivisering; eleffektiv; luftbehandling; ventilation;

  Sammanfattning : Elanvändningen till ventilation har ökat med 40 % sedan 1990 i Sverige. Ventilationen är en miljöbov enligt undersökningar som visar att elanvändningen till ventilationssystemens fläktar kan reduceras. Minskning av elförbrukningen kan t.ex. LÄS MER