Sökning: "Conny Johansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Conny Johansson.

 1. 1. Affärssystem bland molnen : Valet av affärssystem och bakomliggande faktorer för företag verksamma i Stockholmsregionen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Conny Gunnarsson; Niklas Johansson; [2016]
  Nyckelord :Affärssystem; ERP; datormoln; molnet; molntjänst; fördelar; nackdelar; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Året är 2016 och molnet som fenomen är fortfarande relativt nytt i jämförelse med sina föregångare men har nu några år på nacken. Den fundamentala idén bakom molnet är att datorresurser som servrar, datalagring och program istället för att finnas lokalt hos ett företag finns och förvaltas informationen hos och av en leverantör där informationen som lagras är tillgänglig för användaren via internet. LÄS MER

 2. 2. Customer & Supplier Integration in the Innovation Process : A quantitative study on how external integration affects product innovativeness in Swedish manufacturing firms

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Conny Johansson; Simon Möllefors; [2013]
  Nyckelord :External integration; Customer integration; Supplier integration; Sources of innovation; Product performance; Financial Performance; New product development process; NPD; Innovation process; Innovativeness; Lead users; Product co-development; Information sharing; Early supplier integration; ESI.;

  Sammanfattning : Background: The needs of the consumers seem to develop at the same rate as the technology advancements and put more pressure on firms to produce new and innovative products at a faster pace. Research has shown that external sources can have a significant effect on the firms’ innovation performance, but the results are partial contradicting and more research is needed. LÄS MER

 3. 3. Mål- och resultatstyrning i den kommunala versamheten

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Conny Johansson; Eva Larsson; [2013]
  Nyckelord :Mål- och resultatstyrning; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra till kunskapsbildning kring mål- och resultatstyrning i offentlig versamhet och fe en inblick i de problem som kan kopplas till styrmodellen. Vi har gjort en studie där vi har intervjuat politiker och ledande tjänstemän inom en kommun. LÄS MER

 4. 4. Managing negative publicity : A quantitative study on how negative publicity affects the consumer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Conny Johansson; Simon Möllefors; Shkumbin Ibrahimi; [2012]
  Nyckelord :Negative publicity; BP; corporate social responsibility; brand positioning; brand revitalizing; consumer attitudes; purchase behavior.;

  Sammanfattning : Background: A brand’s reputation can take many years to build up, although the value of the brand is not forever. Accidents, scandals or product safety incidents associated to a certain corporation can affect a brands reputation. LÄS MER