Sökning: "Conny Lindahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Conny Lindahl.

  1. 1. Går miljöteknikföretagen sin egen väg?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Marlene Jordbru; Conny Lindahl; [2011]
    Nyckelord :finansiering; miljöteknik; nya; små; företag;

    Sammanfattning : .... LÄS MER