Sökning: "Conny karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Conny karlsson.

  1. 1. "What does music mean?" : En undersökning av Leonard Bernsteins pedagogiska metoder i hans första Young People's Concert

    Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Conny Karlsson; [2014]
    Nyckelord :Bernstein; Young People s Concerts; music education; meaning of music; school concerts; Bernstein; Young People s Concerts; musikpedagogik; musikens mening; skolkonserter;

    Sammanfattning : Dirigenten och komponisten Leonard Bernstein (1918-1990) var en av sin tids ledande kulturella celebriteter i Amerika. Bernsteins berömmelse vilade på hans mångsidighet inom skilda artistiska områden. Särskild uppmärksamhet fick dock hans banbrytande verksamhet som musikfolkbildare i tv. LÄS MER