Sökning: "Conscientious objection"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Conscientious objection.

 1. 1. Delivery of Abortion Services in the United Kingdom and Republic of Ireland, in Relation to the World Health Organization's Framework for Best Practices : A Literature Review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Baldwin; Johanna Bergmark; [2022]
  Nyckelord :Abortion; Public health; Literature review; Health service evaluation; United Kingdom; Republic of Ireland; Abort; Folkhälsa; Litteraturstudie; hälso- och sjukvårdsutvärdering; Storbritannien; Republiken Irland;

  Sammanfattning : Introduction: Accessible abortion services is a fundamental human right and in March 2022, the World Health Organization (WHO) updated their recommendations for best abortion services practice covering the components Abortion regulation, Services across the continuum of care, Pre abortion care, Abortion care, Post abortion care and Service-delivery options and Self-management approaches. England, Scotland and Wales, the Republic of Ireland, and Northern Ireland have different abortion laws, both currently and historically, but they have strong historical ties to each other, offering a good comparison on how regional difference can impact abortion services. LÄS MER

 2. 2. Enemy Love and Apocalyptic Genocide : Views on Military Violence and Pacifism Among Swedish Pentecostals 1967-1971

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Micael Grenholm; [2021]
  Nyckelord :Pentecostalism; Pacifism; Nonviolence; War Ethics; Sweden; Eschatology; pingströrelsen; pacifism; ickevåld; krigsetik; eskatologi; dispensationalism;

  Sammanfattning : Pentecostals were the largest religious group among conscientious objectors in Sweden between 1967 and 1971, a time characterized by passionate debates on the ethics of war in the shadows of Vietnam and the Israeli-Palestinian conflict. This thesis aims to review and analyze how the Pentecostal periodicals Evangelii Härold and Dagen described and ethically motivated military violence and pacifism in different contexts during this period. LÄS MER

 3. 3. Maternal Health And Rights: How The New Abortion Bill Has Impacted Women's Reproductive Rights in Chile

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Correia; [2020]
  Nyckelord :Reproductive Rights; Abortion; Chile; Maternal Health; Women s Rights;

  Sammanfattning : Every woman has the right to have autonomy over their body. This thesis explores the theoretical basis of the consequences of being denied an abortion, where conscientious objection is a vital cause. LÄS MER

 4. 4. Samvetsfrihet - en rätt till samvetsvägran? En analyserande uppsats om samvetsfrihet, rätten att utöva den och möjligheten att begränsa den med hänvisning till aborträtten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Ellefors; [2019]
  Nyckelord :Conscientious objection; Samvetsfrihet; samvetsvägran; vårdvägran; aborträtt; artikel 9 Europakonventionen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Religions- och samvetsfrihet inom abortvården - En komparativ undersökning av barnmorskors möjligheter att av samvetsskäl befrias från arbetsuppgifter i Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Miriam Öhman; [2019]
  Nyckelord :Abort; barnmorska; diskriminering; religionsfrihet; samvetsfrihet; samvetsklausul.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the freedom of religion and conscience for midwives at the abortion care unit in Sweden and Norway. To gain clarity about the regulation in these countries a legal judicial method has been used. LÄS MER