Sökning: "Conscientiousness"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet Conscientiousness.

 1. 1. Earnings Management & the role of CEO Personality - Applying an algorithm to analyse whether conscientiousness affects real and accruals-based earnings management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Evenson; Josefin Höijer; [2020-07-01]
  Nyckelord :CEO; real earnings management; accruals-based earnings management; conscientiousness; Big Five Personality traits;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Väljares personlighet & Brexit i England och Skottland En väljarstudie om personlighetsdrag tillsammans med den kontext väljare lever i påverkade hur väljare röstade olika i England och Skottland i folkomröstningen om EU-medlemskapet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albert Ström; [2020-03-03]
  Nyckelord :Brexit; Scotland; personality; The five factor model; demographic context; voting behaviour;

  Sammanfattning : This essay addresses the geographic dimension of how voters voted in the Brexit referendum. The question is if personality traits together with the demographic context voters live in, affected how they voted differently in England and Scotland. LÄS MER

 3. 3. Är självskattad personlighet relaterad till deskriptiva och injunktiva normer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kevin Ekstrand Odd; Dorina Puka; [2020]
  Nyckelord :Five factor theory; OCEAN; Openness; Conscientiousness; Extraversion; Agreeableness; Neuroticism; Theory of planned behaviour; Norms; Injunctive norms; Descriptive norms; Social cognitive theories; Social learning theories; IPIP; Self-efficacy; Social identity theories; Reciprocal Determinism; Identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study had the aim to approach the question of how the different traits in OCEAN get affected by norms more specifically normative belief, motivation to comply and identification with the referent as described in the Theory of Planned Behaviour. The method of choice was a digital survey, constructed as a modified IPIP, which was divided by self-estimation, descriptive normative belief, injunctive normative belief and motivation to comply as well as identification with the referent for each personality factor in OCEAN. LÄS MER

 4. 4. Revisorns beteende vid tidspress : En kvalitativ studie om hur revisorer hanterar tidspress

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jessica Segerquist; Victoria Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Time pressure; Audit quality; Heavy workload; Personality; Experience; Tidspress; Revisionskvalitet; Hög arbetsbelastning; Personlighet; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Revisionsyrket är en profession kännetecknad av hög arbetsbelastning och tidspress, något som i högre grad karaktäriserar marknadsledande revisionsbyråer. Flertalet studier kring tidspress och hög arbetsbelastning har gjorts, vilka visar att det i många fall påverkar revisorns prestation negativt. LÄS MER

 5. 5. Den ideella ledaren : En studie som undersöker personlighetstyper kopplat till utbrändhet tillsammans med motivationsfaktorer inom svenska idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Gullersbo; Felicia Steiner; [2020]
  Nyckelord :“The Big Five”; “Maslach Burnout Inventory”; “Maslach Burnout Inventory- General survey”; utbrändhet; personality traits; volontär; “Volunteer Function Inventory”; coach; sport.;

  Sammanfattning : Abstract   Title: The nonprofit leader   Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Felicia Jingmyr Steiner and Rebecca Gullersbo   Supervisor: Jonas Kågström   Date: May 2020   Aim: The purpose is to highlight the connection between Big Five´s different personality traits, the dimension according the Maslach Burnout Inventory and the underlying motivational factors within Swedish sport associations and their non-profit leaders.   Method: The study uses a quantitive method with a deductive approach. LÄS MER