Sökning: "Conservation"

Visar resultat 1 - 5 av 1763 uppsatser innehållade ordet Conservation.

 1. 1. KULTURVÅRD MED PLAN- OCH BYGGLAGEN I PRAKTIKEN 32 rättsfall om bygglovsärenden i Mark- och miljööverdomstolen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kristina de Rooij; [2022-01-19]
  Nyckelord :plan- and construction law; building permit; appeals; preservation; integrated conservation; cultural heritage; protection;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2021, 180 hpGrundnivå2021:18.... LÄS MER

 2. 2. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Nyckelord :naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Sammanfattning : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. LÄS MER

 3. 3. Blädningsbrukets påverkan på biologisk mångfald : effekten på kärlväxters biodiversitet och specifikt förekomsten av blåbär

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Hallgren; Anna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :blädningsbruk; hyggesfritt skogsbruk; kärlväxter; blåbär; Vaccinium myrtillus; artrikedom; biodiversitet;

  Sammanfattning : The utilization of the Swedish forest as a natural resource has intensified during the last decade, which has led to an increase in disturbances on the forest ecosystems as a result of clear cutting. The effect of forestry on species richness and species composition has a large impact on how well the biodiversity and ecological communities can function. LÄS MER

 4. 4. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Albin Björnudd; Svante Brus; [2022]
  Nyckelord :älg; viltbete; naturvårdsbränning; tall; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : The moose is an important resource for Sweden but causes problems for forestry. Moose browsing damages annually cost forestry large amounts of money which makes it a hot topic of discussion. LÄS MER

 5. 5. Hundangrepp på betesdjur - lösspringande hundar som problem inom naturvårdsbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Milene Björkman Ekdahl; [2021-11-29]
  Nyckelord :dog attacks; livestock; grazing; nature conservation; semi – natural pastures;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER