Sökning: "Conservative"

Visar resultat 16 - 20 av 585 uppsatser innehållade ordet Conservative.

 1. 16. Samhällsutvecklingens bröd, bokläsningens död? : En kvalitativ undersökning av lärares tillvägagångssätt för att motivera litteraturläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linus Nyström; [2019]
  Nyckelord :Fiktionslitteratur; digitalisering; läsmotivation;

  Sammanfattning : The study examines how teachers motivate pupils to read literature and how teachers utilize fiction literature and the narrative of other media to motivate pupils. The study’s method is qualitative interviews of four teachers and the result is formed by a thematic analysis and grounded theory. LÄS MER

 2. 17. Protection of Women in the Sex Industry- A Comparative Study of Sweden's and Canada's Prostitution Legislations

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Fröberg; [2019]
  Nyckelord :Prostitution; Sweden; Canada; The Sex Purchase Law; Bill C-36; Protection;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to come to an understanding of the reasoning behind the enactments of Sweden's Sex Purchase law and Canada's Bill C-36. Furthermore, to discuss how the two legislations regarding prostitution have changed the protection for women in the sex industry. LÄS MER

 3. 18. Follow-up of Patients Treated with Sclerosing Therapy and/or Surgery for Achilles Tendinopathy

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Adrian Hammar Clausen; [2019]
  Nyckelord :Achilles tendinopathy; Conservative treatment; Physiotherapy; Sclerosing injections; Self-reported foot and ankle score;

  Sammanfattning : Introduction: Achilles tendinopathy can be a chronic disabling condition. Sclerosing injections under ultrasonographic guidance is one method to treat Achilles tendinopathy. Initially good results have later been questioned. Surgery is another treatment option that has been questioned because of varying reported success rate. LÄS MER

 4. 19. Understanding current and future requirements on logistics service offerings in the Danish construction industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Erik Dufberg; Anton Forsström; [2019]
  Nyckelord :Logistics service offerings; logistics service dimensions; Danish construction industry; customer requirements.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this research is to create a better understanding of what the current and future customer requirements are on logistics service offerings in the Danish construction industry and how the studied case company can better match these. Methodology - The research was conducted as a case study. LÄS MER

 5. 20. Valet 2018 - svänger du åt vänster, svänger jag åt höger : En kvalitativ semiotisk, retorisk och ideologisk analys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Katja Sjöblom; Sanna Staflund; [2019]
  Nyckelord :Political communication; semiotics; rhetorics; ideology; election films; political advertisement; Politisk kommunikation; semiotik; retorik; ideologi; valfilmer; politisk reklam;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på hur Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna konstruerat en av sina valfilmer inför valet 2018. Studiens syfte är att undersöka hur visuella och retoriska medel används och samverkar samt hur respektive partis ideologi tydliggörs i valfilmerna. LÄS MER