Sökning: "Console"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Console.

 1. 1. Automating Log Analysis

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sri Sai Manoj Kommineni; Akhila Dindi; [2021]
  Nyckelord :Anomaly detection; Log analysis; Unsupervised learning;

  Sammanfattning : Background: With the advent of the information age, there are many large numbers of services rising which run on several clusters of computers.  Maintaining such large complex systems is a very difficult task. Developers use one tool which is common for almost all software systems, they are the console logs. LÄS MER

 2. 2. Investigation Of Complex Strategy Games On Console: Evaluating The Potential Possibilities Of One User Interface To Rule Them All

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Aron Nisbel; [2021]
  Nyckelord :UX Research; Console Game Design; UI Design; Pace; Playtests; Strategy Games; User Interfaces;

  Sammanfattning : Building complex games like Grand Strategy Games for both PC and console is a costly endeavour. Normally, two different platforms imply two different User Interface (UI) and User Experience (UX) designs, even though it is the same game. If the game’s UI could have similar designs for both platforms, this costly obstacle could be overcome. LÄS MER

 3. 3. Forensic Analysis of the Nintendo Switch

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jelle van den Berg; Filip Lagerholm; [2020]
  Nyckelord :Nintendo Switch; forensic analysis; hardware vulnerability; network capture;

  Sammanfattning : In this thesis, we did a forensic analysis of a Nintendo Switch gaming console. It is both a portable and a stationary device, which makes it so that it could contain valuable information about the usage of the console at home and elsewhere. LÄS MER

 4. 4. Marknadskommunikation och informationssamlande : En beskrivande studie i hur marknadskommunikation påverkar informationssamlandet i den svenska PC och konsol dataspelsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Stefan Radenkovic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marketing communications effect on consumers and corporations’ sales has long been studied within the marketing subject. Regular questions and uncertainties with both corporations and academics are which are the best way to market a product or service, if the marketing communication has an effect on the consumers and to what extent, and what is the process a consumer goes through when purchasing a product or service. LÄS MER

 5. 5. Vad kommer hända Bambi? En visuell analys om förväntningar i reklamfilmen Bambi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Henrik Lehmann; [2020]
  Nyckelord :commercials; storytelling; narrative; film; form; visual analysis; marketing;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur företag använder sig av narrativ och form i reklamfilmer för att forma en publiks förväntningar och marknadsföra en produkt, med hjälp av frågeställningen “På vilka sätt kan förväntningar för en viss publik skapas genom narrativ och form samt förkunskap och genre i reklamfilmen Bambi (2001), och hur använder sig Sony detta för att sälja en produkt?”. Materialet, en film som gör reklam för spelkonsolen Playstation 2, analyseras genom en visuell analys, kombinerat med en film- samt narrativ analys. LÄS MER