Sökning: "Construction Equipment"

Visar resultat 1 - 5 av 367 uppsatser innehållade orden Construction Equipment.

 1. 1. Management of ergonomic aspects in early design phases using virtual reality : Mapping of ergonomic aspects in early design phases, How would mordern technology like VR be used?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ponthus Niemand; Aya Saladdin; [2018]
  Nyckelord :Ergonomics; Virtual reality; Early design; Assembly; Virtual prototype; ESI-Group; IC.IDO; Ergonomi; Virtuell verklighet; Skenbar verklighet; Konstruktionsanalys; Montering; Virtuell prototyp; ESI-Group; IC.IDO;

  Sammanfattning : Volvo Group är ett av världens ledande tillverkare av bland annat lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer. Volvo Group äger totalt 10 olika märken, dessa är: Volvo Trucks, UD Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks, Group Trucks Asia & JVs, Volvo Construction Equipment, Volvo Bus, Volvo Penta, Volvo Financial Services och Governmental Sales. LÄS MER

 2. 2. Modular Communications Relay for Autonomous Quarry Operation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Simon Knutsson; Daniel Larmark; [2018]
  Nyckelord :Automation; Communications platform; Quarry; Open-pit mining; Construction Equipment; Automation; Kommunikations plattform; Bergtäkt; Gruvindustrin; Bygg-och Anläggningsutrustning;

  Sammanfattning : Today’s quarries face a change in the operational processes, where the development of automated transport systems and machines have intensified the necessity for reliable and stable data transfer. Within the dynamic environment, with piles building up suddenly, frequently changing mining faces due to blasting, as well as a frequently changing general environment that affect the network coverage negatively, there is a need for a solution that can adapt to the changing environment. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering vid byte av högtryckskik - Ett periodiskt förebyggande underhållsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Therece Jansson; [2018]
  Nyckelord :Preventive maintenance; World Class Maintenance; Continous improvement; Förebyggande Underhåll; Underhåll i världsklass; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : In the continuous manufacturing process which is used on Billerud Korsnäs in Gävle, maintenance of machinery and equipment is a major process. Through its work with continuous improvements, the mill has identified that the change of high-pressure feeder on line 1 is more time-consuming than the replacement of the other two high pressure feeders on the mill. LÄS MER

 4. 4. Lasersvetsning : En genomförbarhetsstudie av stora rotationssymmetriska komponenter med varierande materialsorter

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A big problem with welding is that it is hard to predict how a high heat canaffect different materials. The effects that can appear is shape changes in thematerial and brittle structures. The brittle structures will affect the strengthof the material and if the shape changes are big, the fatigue strength of thecomponents will be limited. LÄS MER

 5. 5. RISKFYLLDA MOMENT PÅ BYGGARBETSPLATSEN : En fallstudie ur säkerhetsperspektiv av tre vägprojekt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jana-Paulina Laukkanen Araus; [2018]
  Nyckelord :Safety; road construction projects; interviews building sector; near-accident; safety rules; case study; Säkerhet; vägprojekt; intervjuer; byggbranschen; tillbud; skydds-och ordningsregler; fallstudie;

  Sammanfattning : In Stockholm multiple road construction projects are ongoing and the projects magnitude varies. A sustainable infrastructure is fundamental for the requirements put on the city traffic. Three road construction projects with the same building contractor have been studied for this degree project. Two larger and one smaller construction projects. LÄS MER