Sökning: "Construction Equipment"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade orden Construction Equipment.

 1. 1. Design and construction of a contactless excitation and response measurement system

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :Rotor dynamic; Electromagnet; Contactless excitation; LabVIEW; Measurement instruments; Force control; CERS; Rotordynamik; Elektromagnet; Kontaktlös exitation; LabVIEW; Kraftkontroll; CERS;

  Sammanfattning : Manufacturing industry works on Overall Equipment Effectiveness (OEE) to increase the yield and speed of machining. A good knowledge of the machine properties is important to increase the speed while still maintaining stable cutting with low tool usage. LÄS MER

 2. 2. Improvement Strategies in Construction Sites : Development of Rapid Site Assessment for House-building Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Pontus Urban; [2019]
  Nyckelord :Rapid Site Assessment; RSA; Lean; Lean Construction; House-building industry;

  Sammanfattning : The construction industry has deteriorated during the past 40 years. Up to 35 % of the production cost is from wastes. The manufacturing industry has had an opposite development, in many cases owing to the contributions of Lean Production and various assessment tools. LÄS MER

 3. 3. Implementation of Augmented Reality applications to recognize Automotive Vehicle using Microsoft HoloLens : Performance comparison of Vuforia 3-D recognition and QR-code recognition Microsoft HoloLens applications

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Advaith Putta; [2019]
  Nyckelord :Mixed Reality; Augmented Reality; Microsoft HoloLens; Human Computer Interaction; Recognition Time; QR-code; Vuforia 3-D Recognition;

  Sammanfattning : Context. Volvo Construction Equipment is planning to use Microsoft Hololens as a tool for the on-site manager to keep a track on the automotive machines and obtain their corresponding work information. For that, a miniature site has been build at PDRL BTH consisting of three different automotive vehicles. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett verktyg för lossning och montering av masterpinne i larvkedja

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Helme; Linnea Halatchev; [2019]
  Nyckelord :Industrial design engineering; Master pin pusher; Construction; Product development; Ergonomics; Nevo Maskin AB; Industridesign; Teknisk design; Konstruktion; Master pin pusher; Produktutveckling; Ergonomi; Nevo Maskin AB;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom Teknisk design vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har genomförts på uppdrag av Nevo Maskin AB som är en företag som utför reparationer och service av entreprenadmaskiner. Detta produktutvecklingsprojekt har genomförts i samarbete med Sigma Industry East North. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning Approach to the Design of Autonomous Construction Equipment applying Data-Driven Decision Support Tool

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Aniruddh Goteti; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Regression; Time Series; Construction Equipment;

  Sammanfattning : Design engineers working in construction machinery industry face a lot of complexities and uncertainties while taking important decisions during the design of construction equipment. These complexities can be reduced by the implementation of a data-driven decision support tool, which can predict the behaviour of the machine in operational complexity and give some valuable insights to the design engineer. LÄS MER