Sökning: "Construction Equipment"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade orden Construction Equipment.

 1. 1. Reducing the environmental impact of new neighbourhoods during early planning stages using life cycle analysis (LCA) : Towards effective decision support tools for settlements projects

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Pierrick Francois Gervasi; [2022]
  Nyckelord :district LCA; residential neighbourhood; EPD; Urban Print; urban; modelling; normalization; weighing; planet boundaries.;

  Sammanfattning : Since the first warnings on the limits of planet Earth, 50 years ago, policies havenot been sufficient and fast enough to create a more sustainable world, which is todayillustrated by climate change, an increase in resource scarcity, and tremendousbiodiversity loss. Cities have been playing an important role in those environmentalconsequences, today accounting for 60% of greenhouse gases. LÄS MER

 2. 2. Miljonprogrammet : Behovet då och idag

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Martin Säl; [2022]
  Nyckelord :miljonprogrammet; bostadsbestånd; befolkning; rekordåren; tillväxt; trångboddhet; bostadsstandard; miljöcertifieringar; miljömål; bostadsbehov; social housing; marknadshyra;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är benämningen på ett statligt stöttat konstruktionsmål om 1 miljon bostäder på 10 år, under perioden 1965-1975. Innan miljonprogrammet upplevdes en kraftig befolkningstillväxt till följd av så kallade babybooms och hög arbetskraftsinvandring, en stor bostadsbrist, en låg standard på bostäder där många hushåll saknade utrustning som anses basal idag, en kraftig ekonomisk tillväxt med ökade realinkomster som ökade efterfrågan på bättre och rymligare boenden samt ett utbrett problem med trångboddhet. LÄS MER

 3. 3. Fault Isolation and Identification in Autonomous Hauler Steering System

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Tobias Nyberg; Eric Lundell; [2022]
  Nyckelord :Data-driven fault detection; neural networks; Feed-Forward; Long Short-Term Memory; Hydraulics; Hauler;

  Sammanfattning : During the past years an increased focus on the development of autonomous solutions has resulted in driverless vehicles being used in numerous industries. Volvo Construction Equipment is currently developing the TA15, an autonomous hauler part of a larger transport solution. LÄS MER

 4. 4. Pre-study and Conceptual Design of a Hydrogen Fuel Cell Driven Wheel Loader

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Jana Caspari; Pijus Bernatavicius; [2022]
  Nyckelord :PEM fuel cell; hydrogen; drive cycle analysis; large-size wheel loader; architecture generation; packaging;

  Sammanfattning : Volvo Construction Equipment is one of the leading construction machinery manufacturers in the world. To stay amongst the leaders, research and development projects for new technologies are crucial. The most important path of development today is the reduction of emissions produced by these heavy duty vehicles. LÄS MER

 5. 5. Weld joint optimization of an A-stay, of a critical component : Analysis of Volvo CE A60H articulated hauler front bogie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Dan Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Weld joint optimization; FEA; Weld; Soli; Svetsoptimering; FEA; Hållfasthet; Svets;

  Sammanfattning : Volvo Construction Equipment (VCE) has invested in an advanced lasermachine that can cut sheet metal parts with angled edges. As a result, thedevice provides expanded possibilities in the design and production of sheetmetal products.The material cost component is significant in the production of sheet metalproducts. LÄS MER